Mendil nedir?

El, yüz kurulamak, burun ve ter silmek veya ufak tefek parçaları içine koymak için, kenarları çekili veya işlemeli bezlerden meydana gelen dokumalar, yağlık, çevre.

Dört köşe şeklinde, ceplerde devamlı taşınan bez parçaları ile süs için erkeklerin yan göğüs ceplerine konulan bez parçalarına da mendil ismi verilmektedir.

Mendil, süs ve temizlik eşyası olarak kullanıldığı gibi, yurdumuzun çeşitli yörelerindeki mahalli oyunlarda, oyuncu başlarının elinde oyun idare etmek için de sallanılır. temizlik için kullanılan mendiller genelde sadedir. Süs mendillerinin kenarları işlemeli, oyalı, dantelli olduğu gibi altın simli cinsleri de vardır.

Mendiller kullanıldığı yerlere göre üç kısımda sınıflandırılır: Boyları ve enleri küçük olanlar, süs; orta boyluları ağız ve burun silmede, el-yüz kurulamada (bunlara havlu da denir); büyük boyda ve ende olanları da, çıkın yapmak, öteberi vs. gibi şeyleri koymakta kullanılır.

Mendillerin süsleri, oyaları, işlemeleri çevrenin adet, örf, gelenek ve göreneklerine göre değişmektedir. Anadolu’da mendillere işlenen oyaların iplik renkleri, çeşitli motifler ve süsler, karşılıklı düşünceler, istekleri dile getirmede kullanılır. Bazı yörelerde ise mendil, iki kişi arasında bağlantı kurarak anlaşma aracı olduğu için alakayı, konuşmayı kesmek için de kullanıldığı vakidir. Karadeniz ve Orta Anadolu çevresinde oğlan, kız tarafına dünürlük (istek) vasıtası olarak mendil gönderir. Eğer gönderilen mendil geri çevrilmezse evet, çevrilirse hayır anlamı taşımaktadır. Bazı sebeplerden dolayı aynı mendil

taraflar arasında karşılıklı olarak iade edilirse iki sözlünün birbirini istemediği ortaya çıkar.

Bazı yörelerde mendil, düğünlerde ve bayramlarda gençler arasında bir eğlence aracı olarak kullanılır. Bu eğlenceye "mendil kapmaca oyunu" ismi verilir.

Nişan ve nikahlarda da taraflar arasında mendil alıp verme geleneği bazı yörelerde hala vardır.

Sözlükte "mendil" ne demek?

1. Burun ve ter silmekte, kimi vakit de el yüz kurulamakta kullanılan küçük,kare biçiminde dokuma.
2. Sofra yaygısı, sofra bezi.
3. İçine kimi şeyler konabilen dokuma, yağlık.

Cümle içinde kullanımı

Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
- Y. K. Beyatlı
Kuşağının arasından çıkardığı kırmızı mendile yüzünün, ensesinin terlerini silerek uzaklaştı.
- Ö. Seyfettin

Mendil kelimesinin ingilizcesi

n. handkerchief, hankie, hanky, rag, noserag
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç