Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif (1873 - 1936), büyük bir Türk şairidir. İstanbul'da doğdu. Medrese ileri gelenlerinden Arapça ile Farsça'yı, dini bilimleri öğrendi. Fatih Rüştiyesini, İstanbul İdadisini bitirdi. Halkalıdaki Sivil Yüksek Baytar Mektebi'nde Fransızca öğrendi. 1894'te okulu bitirerek memuriyet hayatına atıldı. 1908 Meşrutiyetinden sonra yazı hayatına girdi. «Sırat-ı Müstakim» ve «Sebilu'r - Re-, şad» dergilerinde başyazarlık etti. Müderris olarak edebiyat okuttu. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'ya inceleme gezisine gönderildi.

Kurtuluş Savaşı başlayınca, Ankara'ya geçti. Ateşli yazılarıyla savaşı destekledi. Yazdığı İstiklal Marşı, 1921'de BMM. tarafından Milli Marş olarak kabul edildi. 1925'te Kahire'ye giderek, üniversitede Türk Edebiyatı okuttu. Ancak on bir yıl sonra İstanbul'a döndü. 27 aralık 1936'da öldü. Şiirlerini şu 7 kitapta toplamıştır: «Safahat», «Süleymaniye Kürsüsü'nde», «Hakk'ın Sesleri», «Fatih Kürsüsü'nde», «Hatıralar», «Asım», «Gölgeler».

mehmet akif ersoy

Sonradan bunları «Safahat» adlı bir tek kitapta toplamıştır. Tamamen kendine has bir tarzda yazan Mehmet Akif, vatan, din, cemiyet, terakki, halk eğitimi ve fakir halkın ıstırapları temalarını İşlemiştir. Aruza olağanüstü hakimdir. Dindar olmakla beraber çok ileri görüşlüdür. Pakistanlı şair İkbal gibi, oda «Modern Islam Okulu» na mensuptur.

Mehmet Akif Ersoy'un anne ve babası kimdir?

Annesi Buhara'dan Anadolu'ya göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova'nın İpek kenti doğumlu, Fatih Camiimedrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir.

Akif adı nereden geliyor?

Babası, ona doğum tarihini belirten "Ragif" adını verdi. Babası vefatına kadar Ragif adını kullansa da bu isim yaygın olmadığı için arkadaşları ve annesi ona "Akif" ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi.

Mehmet Akif Ersoy'un eşi kimdir?

Tophane-i Amire veznedarı M. Emin Beyin kızı İsmet Hanım'dır.

Mehmet Akif Ersoy kaç yılında evlenmiştir?

1893 yılında evlenmiştir.

İstiklal marşını yazması ve ulusal marş olarak kabul edilmesi

Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Bey kendisini ulusal marş yarışmasına katılmaya ikna etti. Konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiği bu yarışmaya, o güne kadar gönderilen şiirlerin hiç biri yeterli bulunmamıştı ve en güzel şiiri Mehmet Akif'in yazacağı kanısı mecliste hakimdi. Mehmet Akif'in yarışmaya katılmayı kabul etmesi üzerine kimi şairler şiirlerini yarışmadan çektiler.

Şairin orduya ithaf ettiği İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17.45'te ulusal marş olarak kabul edildi. Mehmet akif ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde, kadın ve çocuklara öğreten ve cepheye elbise diken Dar’ül Mesai vakfına bağışladı.

Mehmet Akif Ersoy'un eserleri

• Safahat (1911): 44 manzume içerir. Siyasal olaylar, mistik duygular, dünyevi görevlerden bahsedilir.
• Süleymaniye Kürsüsünde (1912): Süleymaniye Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, kürsüde Seyyah Abdürreşit İbrahim'in konuşturulduğu uzun bir bölümle devam eder.
• Hakkın Sesleri (1913): Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumedir. Ateizme, ırkçılığa, umutsuzluğa çatılmaktadır.
• Fatih Kürsüsünde (1914): Fatih Camisi'ne giden iki kişinin söyleşileri ile başlar, vaizin uzun konuşması ile devam eder. Tembellik, irtica (gericilik), batı taklitçiliği eleştirilir.
• Hatıralar (1917): Akif'in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında Allah'a yakarışını içerir.
• Asım (1924): Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir. Eğitim-öğretim, ırkçılık, savaş vurgunculuğu, batıcılık, gibi pek çok konudan bahseder.
• Gölgeler (1918 - 1933): 41 adet manzumeyi içerir. Herbiri, yazıldıkları dönemin izlerini taşır.
• Safahat (1943): 6 Safahatı'ı bir araya getirir. 1943'teki toplu basımının sonuna Mehmet akif ersoy hayattayken basılmamış şiirlerini içeren Damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından bir araya getirilmiş 16 manzumeden ibaret Son Safahat başlıklı bölüm eklenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri

Mehmet akif ersoy'un 70 adet şiiri bulunmaktadır. Mehmet akif ersoy'un şiirleri görmek ve okumak isterseniz şuradaki listeden Mehmet akif ersoy'un şiirlerine ulaşabilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy Yılı

Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 75. ve İstiklal Marşı’nın Kabulünün 90. Yılı olması nedeniyle 2011 yılı T.C. Başbakanlığı tarafından "Mehmet Akif Ersoy Yılı" olarak ilan edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy'un ölümü

Siroz hastalığına tutulunca hava değişikliği iyi gelir düşüncesiyle önce Lübnan'a, sonra Antakya’ya gitti fakat Mısır’a hasta olarak döndü. 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu'nda ki Mısır Apartmanında hayatını kaybetti. Edirnekapı Mezarlığı’na gömüldü. Cenazesine resmi bir katılım olmadı ancak büyük bir üniversiteli genç topluluk katıldı. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli gençler tarafından yaptırıldı; 1960’ta yol inşaatı nedeniyle kabri Edirnekapı Şehitliği'ne nakledildi. Mezarı, Süleyman Nazif ve arkadaşı Ahmet Naim Bey'in mezarları arasındadır.

Dış bağlantılar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı

İstiklal Marşı nedir?

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç