Mehir nedir?

Akid; Karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından meydana gelen hukuki işlemdir. Nikahta bir akit'tir yani bir hukuki işlemdir.

Mehir; İslam Hukuku'nda nikah akdi'nin bir sonucu olan, erkeğin üzerine vacip olan, erkeğin evlenirken eşine vermeyi taahhüt etti para veya malın adıdır.

İstanbul’da genel olarak 11 Reşat altını mehir olarak verilir. Dul kadınla evlenen de mehir verir.

Mehir kadının malvarlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezheptarafından kabul edilmiştir.

Mehir kadının hakkı olduktan sonra, henüz almadan da kocasına bağışlayabilir. Bağışlaması ise çok sevaptır. Hanım, mehrimi helal ettim dedikten sonra, haram olsun demesi ile haram olmaz, hediyesini geri isteyemez.

Düğünden önce, kıza verilen takılar, nikahta mehirden söz edilmemişse, mehir yerine geçer. Erkek, nişan için gönderdiğim şeyler mehir idi dese, kadın ise, hediye idi dese, yenilen şeyler hediye olur. Başka şeyler, mehir olur.

Mehir söylenmeden yapılan nikah

Mehir söylenmeden yapılan nikah da sahihtir.

Neler mehir olarak verilebilir?

1. Altın,

2. Para,

3. Ev, apartman, bağ, araba, fabrika gibi bir mal.

Mehir türleri nelerdir?

1. Mehr-i Müsemma

2. Mehr-i Misil

3. Mehr-i Muaccel

4. Mehr-i Müeccel

Mehr-i Müsemma

İsimlendirilmiş, miktarı belirlenmiş mehir. Tarafların akid öncesi, akid esnası veya akid sonrasında üzerinde anlaşmaya vardıkları mal veya paraya mehr-i müsemma denir. Bu mal veya para, erkeğin üzerine bir borç olarak kaydediliyor.

Mehr-i Misil

Akid öncesi veya esnasında bir miktar konuşulmamışsa, mehir miktarı olarak mehr-i misil geçerlidir. Mehr-i misil, evlenen kadının baba tarafından akrabası olan, mesela halası, amcasının kızı, kız kardeşi gibi kişilerin almış olduğu mehir miktarıdır. Bunu tesbitte mal, güzellik, yaş, akıl ve dine bağlılık gibi özellikler dikkate alınır.

Mehr-i Muaccel

Evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen mehirdir.

Mehr-i Müeccel

Ödenmesi sonraya bırakılan ve belli bir vadeye bağlanmış mehirdir.Genellikle evliliğin ölüm veya boşanma gibi sebeplerle sona ermesi durumunda kadına ödenir.

Hangi durumlarda kadın mehrin tamamına hak kazanır?

1. Cinsel birleşmenin gerçekleşmesi durumunda kadın mehrin tamamına hak kazanır.

2. Eşlerin kimsenin göremeyeceği veya ansızın gelemeyeceği bir yerde bir süre yalnız kalmaları demektir. Bu durumda da kadın mehrin tamamına hak kazanır.

3. Eşlerden birinin ölümü halinde mehir kesinleşir. Ölen kadın ise mirasçıları mehri talep edebilir. Ölen koca ise zifaf gerçekleşmemiş olsa bile kadın mehrin tamamına sahip olur. Eğer akit esnasında mehir tespit edilmemiş ve eşlerden biri zifaftan önce ölmüşse kadın mehr-i misile hak kazanır.

4. Evlilik zifaftan veya halvet-i sahihadan önce kocanın fiiliyle sona ererse kadın kararlaştırılan mehrin(mehr-i müsemma) yarısını alır. Eğer bir mehir tespit edilmemişse sadece müta denilen teselli hediyesi ile yetinmek zorunda kalır. Evlenme zifaftan veya halvet-i sahihadan önce kadının kusuruyla sona ererse kadın mehrin tamamını kaybeder.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç