Medine

Hicaz'da bir şehirdir. Suudi Arabistan'ın üçüncü büyük şehri olan Medine, Hz. Muhammed'in mezarının bulunması bakımından, Mekke'den sonra Müslümanların en kutsal şehridir. Eski adı «Yesrib» di. Hz. Muhammed 622'de buraya göçünce şehre, «Peygamber Şehri» anlamına gelen «Medinetü'n - Nebi» dendi. Zamanla bu isim kısalarak Medine şeklini aldı. Medine, o tarihten itibaren 656'ya kadar İslam devletinin başkenti oldu. 1517de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuma katıldı ve 1919'a kadar 402 yıl Türk idaresinde kaldı.

İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın 622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığı, Mekke'nin 450 km. kuzeydeki kentin Hicretten önceki adı 'Yesrib'dir. Şehrin ismi hicretten sonra Muhammed tarafından "Medinet'ül Münevvere" (aydınlanmış şehir) olarak değiştirilmiştir. Melikşah döneminde (1072-1092) Selçuklu topraklarına katılmasıyla Türk egemenliğine giren Medine, daha sonra tüm Hicaz bölgesi gibi sırasıyla Eyyubi ve Memluk devletlerinin topraklarına katıldı.

medine

1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Memluk ordusunu Ridaniye Savaşı'nda mağlup etmesiyle tüm Hicaz bölgesiyle birlikte Medine de Osmanlı Devleti'nin topraklarına katıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Abdülhamit tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında başlayan Arap Ayaklanması sırasında tüm çevre kentleri isyancıların eline geçerken, Medine Kalesi daha sonra "Medine Müdafii" unvanını alacak Fahrettin Paşa'nın komutasındaki Türk askerlerinin zor koşullara rağmen kahramanca direnişiyle savaşın sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin elinde kaldığı gibi, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra da Fahrettin Paşa kenti teslim etmedi. 20 Ocak 1919'da Osmanlı başkentinden gelen talimat sonucunda buradaki birlik teslim oldu ve şehirdeki Türk egemenliği sona erdi.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç