Marjinal maliyet nedir? (Ekonomi)

(Marginal cost) Firmanın, üretimini bir birim artırması durumunda üretilen yeni birimin maliyeti. Üretilen her yeni birimin toplam maliyette doğurduğu artış şeklinde de tanımlanabilir. Üretim hacmi artırıldıkça marjinal maliyetler sabit kalabilir, artabilir veya azalabilir. Genellikle firmanın kısa dönem marjinal maliyet eğrisinin bir U şeklinde olduğu kabul edilir. Buna göre marjinal maliyetler önce azalan sonra sabit kalan, daha sonra da artan bir seyir izler. Bu varsayım içsel ekonomilerdeki değişmeyi yansıtır. Üretim hacmi genişledikçe marjinal maliyet eğrisinin önce azalan bir seyir izlemesi pozitif içsel ekonomilerle ilgilidir. Diğer bir deyişle, bu kısımda işçilerin işi yaparak öğrenmeleri, yönetimde etkinliğin artması gibi maliyet düşüşü sağlayan etkiler söz konusudur. Oysa üretim hacminin aşırı şekilde genişlemesi bu olumlu etkilerin giderek azalması ve bir noktada sıfıra düşmesi sonucunu doğrurur. Ondan sonra üretimdeki genişleme negatif içsel ekonomiler doğurur, yani maliyetleri yükseltici yönde etkide bulunur. Bu, işletmenin aşırı genişlemesi dolayısıyla işçilerin birbirinin ayağına dolaşması, denetimin elden kaçması, v.s. gibi faktörlerle açıklaMARJİNAL MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA (Marginal cost pricing) Firmanın ürettiği malların fiyatlarını belirlemede izleyebileceği politikalardan birisi. Burada fiyatlar Marjinal Maliyete göre belirlenirler. Diğer bir deyişle, firmanın ürettiği son birimin maliyetine belirli bir kar marjı eklenerek satış fiyatı elde edilir. Marjinal maliyete göre fiyatlandırma yöntemi, özellikle kalite farklılığı olmayan, basit yapıdaki mallar için söz konusudur. Bu mallar üzerinde genellikle yoğun bir rekabet bulunmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç