Maliye nedir?

Devletin yapmakla yükümlü olduğu faaliyetlerle ilgili gelir ve giderlerin ve bu gelir ve giderleri düzenleyen kaidelerin tamamı. Milletin temel unsuru olan fertlerin, çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlardan bir kısmı ferdi çalışmalarda, bir kısmı belediye, vakıf, şirket gibi kuruluşlarca, bir kısmı da devletçe karşılanmaktadır.

Devletin savunma, milli eğitim, güvenlik gibi kamu hizmetlerini mutlaka zamanında yapması gerekir. Bu hizmetler kaçınılmaz hizmetlerdir. Bunun yanında fertlerin refahını arttırmak, yeni iş sahaları açmak maksadıyla yatırımlara da girişmesi devletin asli görevlerindendir. Devlet, yapacağı masrafları genel ve katma bütçe kanunlarıyla tespit eder. Adı geçen masrafların yapılması mecburi olduğundan şahıslarda ve diğer kuruluşlardakinin tersine, gelirlerin giderlere göre düzenlenmesi mecburiyeti vardır. Kamu gelirlerinin büyük kısmını vergi gelirleri, az bir kısmını ise işletme gelirleri ile, milli emlak, kira ve satış gelirleri teşkil eder. Yıllık bütçenin büyüklüğü, vergilerin nispetine ve yeni vergilerin ihdasına (ortaya konmasına) sebep olabilir.

Belediye ve il özel idarelerinin işlemleri, kamu maliyesi ile yakından ilgilidir. Mahalli idareler, kanunların verdiği yetki çerçevesi içerisinde kendi belediye ve il hudutları dahilinde vergi toplamakta ve gelir sağlayıcı işletmelere yatırımlar yapmaktadır. Türkiye’de, devletin vergi gelirlerinden kanunla belirlenen nispetteki miktarı, belediyelere ve il özel idarelerine ayrıca tahsis edilmektedir.

Ekonomik ve mali konular, zamanımızda, bütün kişileri, kısmen ve kuruluşları yakından ilgilendirdiğinden, "kamu maliyesi" yanında, bütün iktisadi ve sosyal hayatı, şirketleri, vakıfları, beynelmilel kuruluşları ilgilendiren maliye kavramı yerleşmiş ve rolü her geçen gün artmaktadır.

Sözlükte "maliye" ne demek?

1. Kamuyla ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların tümü.
2. Konusu, bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
3. Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş, maliye bakanlığı.

Maliye kelimesinin ingilizcesi

n. finance, revenue office, internal revenue office, revenue board, revenue, exchequer
Köken: Arapça

Maliye ne demek? (Ekonomi)

(Finance) Arapçası "maliyye". 1. Kamu işlerinin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcamaları düzenleyen kuralların tümü, Kamu Maliyesi. 2. Devletin gelir ve giderlerini yürüten kuruluş, Maliye Bakanlığı. Maliye ile ilgili anlamında kullanılan kelime "mali"dir. Örneğin mali yıl, mali politika, v.s. gibi. Maliye işlerinde uzman olan ya da devletin maliye kuruluşlarında çalışan kimselere de "maliyeci" adı verilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç