Mahlas nedir?

Bir yazarın veya şairin, asıl adı yerine şiirde kullandığı takma isim. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, şahsi, siyasi veya iktisadi sebeplerle takma isim kullanan şair ve yazarlar vardır. Ancak bunlar kendilerini saklamak için müstear isim kullanırlar. Halbuki mahlas bundan ayrıdır.

Divan edebiyatı ile halk edebiyatında mahlas kullanmak, bir adet idi. Mahlas almaya tehallüs denir. Mahlas çoğunlukla yeni bir yazara ve şaire üstad tarafından mahlas-name adlı bir manzume ile birlikte verilirdi. Mesela: Baki’nin mahlasnamesi Zati tarafından şeyh Galib ve Müştak baba gibi şairlerinki de Hoca Neş’et tarafından verilmiştir. Gerçekten Hoca Neş’et’in mahlas verdiği şair sayısı, Divan’ından öğrendiğimize göre yirmiye yakındır. Bunların bazısını Türkçe yazmakla birlikte, Farsça yazdığı mahlasnameler de vardır.

Verilen bu mahlasnamelerde, şairin özellikleri belirtilirdi. Ayrıca, fitneden kaçınmaları, hicve ve bayağılığa düşmemeleri, müstehcen yazmamaları istenirdi. Sonunda dua vardır.

Mahlasları yüzünden bazı yazar ve şairlerin asıl isimleri unutulmuştur. Fuzuli’nin asıl adı Mehmed, Nef’i’ninki Ömer, Nabi’ninki Yusuf, Gevheri’nin Mustafa, Dertli’ninki İbrahim idi.

Şehzadelikleri zamanında, zamanın en büyük alimleri tarafından askeri, siyasi, dini ve her yönden en iyi şekilde yetiştirilen Osmanlı padişahları, edebi sahada da geniş kültüre sahiptirler. Osmanlı padişahlarının ekserisinin, kendilerinin yazmış olduğu şiirlerinin toplandığı bir divanı vardır ve şiirlerinde mahlas kullanmışlardır. Mesela, Fatih Avni, Kanuni Muhibbi, İkinci Bayezid Adli>Adli, BirinciAhmed Bahti, İkinci Osman Faris, Üçüncü Ahmed Necip, İkinci Mahmud Adli>Adli mahlasını kullanmışlardır.

Gazel, kaside gibi divan edebiyatı şiirlerinde ve halk edebiyatının manzum türlerinde, şairin adının geçtiği beyte"mahlas beyti" veya "taç beyit" adı verilir; bu genellikle en son beyittir.

Sözlükte "mahlas" ne demek?

1. Bir kimsenin ikinci adı.
2. Ozanların yapıtlarında kullandığı takma ad.

Mahlas kelimesinin ingilizcesi

pen name, pseudonym
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç