Mahidevran sultan kimdir?

Mahidevran Sultan ya da Mahidevran Gülbahar Sultan (d.1498-ö.1580) Osmanlı padişahı (Sultanı) Kanuni Sultan Süleyman' ın eşi. Şehzade Mustafa'nın annesi.

Saraydaki yaşamı

Mahidevran Sultan 1498 yılında Arnavutluk' ta doğmuştur. Kanuni tahta çıkmadan önce Manisa valisi olarak görev yapmaktayken gözdeleri arasına girmiştir. 1515 yılında Kanuni'nin en büyük erkek çocuğu olan Şehzade Mustafa'yı dünyaya getirdi. 1520 yılında eşinin padişah olması üzerine çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Bu sırada Hürrem Sultan saray haremine girmişti ve kısa zamanda Kanuni'nin en sevdiği eşi haline gelmişti. 1521 yılında Hürrem Sultan da Şehzade Mehmed' i dünyaya getirdi.

Sancak beyliği dönemi

Şehzade Mustafa yetişkinliğe ulaşınca Osmanlı geleneklerine uygun olarak Manisa'ya Sancak Beyi olarak gönderildi. Yine gelenek olduğu üzere annesi Mahidevran Sultan da oğluyla birlikte Manisa'ya gitti. Şehzade Mustafa'nın Kanuni'nin en büyük oğlu olması ve sevilen bir şehzade olması nedeniyle babasından sonra tahta çıkması bekleniyordu. Ancak Kanuni 1553 yılında oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla boğdurttu. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi bu kararında etkilediği inancı yaygındır. Mahidevran Sultan, II. Selim’in kendisine bir ev almasıyla kiradan kurtuldu. Nispeten rahat yaşamaya başladı. Hürrem Sultan'ın ölümü üzerine Hürrem Sultan'ın oğlu II. Selim tahta çıktıktan sonra Mahidevran Sultana maaş bağlattı. Mahidevran Sultan'ın Şehzade Mustafa ile birlikte Manisa'ya Sancak Beyliği görevi için gönderilmesi, sarayda Hürrem Sultan'ın kalması ve Valide Sultan olan Ayşe Hafsa Sultan'ın ölümü Mahidevran Sultan'ın gücünün azalmasına, yoksul ve zorlu bir hayat yaşamasına neden olmuştur. 1580'li yıllarda Bursa'da oğlunun Türbesi başında vefat etmiştir.

Hayır işleri

Oğlunun ölümü üzerine “Mustafa-i Cedid Türbesi” denilen bir türbe yaptırarak vazifelilere (imam, müezzin, katip ve nazır) maaş bağladıktan başka, kurban kesilmesi, aşure pişirilmesi, ruhuna dua gönderilmesi ve türbenin tamiri için de oturduğu evi, iki değirmeni ve yüz bin dirhem gümüş akçe vakfetti.

Ölümü

Eşi tarafından ölüme terkedilmişti. Fakat Hürrem Sultan'ın oğlu Sarı Selim tarafından maaş bağlatmış, ev almıştır. Sarı Selim Şehzade Mustafa ve Mahidevran Sultan'ın türbesini yaptırmıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç