Müneccim nedir?

Yıldızların durumundan hükümler çıkaran bir çeşit falcıdır. Bunlar eski zamanlarda yıldızları İnceler ve sözde gelecekte ne olacağını bildirirlerdi. Saraylarda görevli müneccimler bulunurdu. Saray müneccimlerinin asıl önemli görevi de takvim hazırlamaktı. Saray müneccimleri takvimler hazırlarlar ve bunları her yılın ilk günü, o zamanın takvimine göre Nevruz'da padişaha, sadrazamlara ve devlet adamlarına sunarlardı.

Kitabı Mukaddes'te isimlerinden ya da kral olduklarından bahsedilmez ancak sonraki dönem efsanelerde Gaspar, Melkior ve Baltazar isimli üç kral oldukları söylenir. Batı efsanelerinde üç kişi, doğu efsanelerinde 12 kişi oldukları söylenir.

Farsçadan sırasıyla Yunancaya ve Latinceye geçmiş Maguş sözcüğü Kitabı Mukaddes'in Türkçe çevirilerinde müneccim, kahin veya yıldızbilimci olarak geçer. Magus sözcüğü Batılı dillerde büyü anlamına gelen magic vb. sözcüklerin kökenini oluşturur.

Sözlükte "müneccim" ne demek?

1. Yıldızların durum ve devinimlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog.
2. Gökbilimci, astronom.

Müneccim kelimesinin ingilizcesi

n. astrologer, augur
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç