Lms nedir?

Lms kısaltmasının açılımı İngilizce "Learning Management System" şeklindedir.  Learning Management System kavramı Türkçe'de "Öğrenme Yönetim Sistemi" anlamına gelmektedir.

Bilgisayarların eğitim alanında kullanılma sürecine bakılırsa bilgisayar tabanlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim, bilgisayardestekli öğrenim,internet tabanlı öğrenme gibi kavramlarla karşılmaktadır. Bunlar daha çok bireysel öğrenmeye / öğretime yönelik ve bir konuya özgü öğrenme kaynaklarıdırlar.Öğrenme yönetim sistemi ise adından da anlaşılacağı üzere bir yönetim aracıdır ve eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine,öğrenme öğretme süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine olanak sağlayan bütünleşik bir sistemdir. Lms ve diğer bilgisayar terimlerininarasındaki temel fark Lms’nin bütün eğitim öğretim sürecini doğası gereği sistematik bir yaklaşımla kapsamasıdır.

Lms kavramına ait çeşitli tanımlarla karşılaşmak mümkündür.Network Dictionary, öğrenme yönetim sistemini öğrenme içeriklerinin yönetimini, dağıtımını veöğrenme kaynaklarının öğrencilere ulaştırılmasını sağlayan bir yazılım paketi olarak tanımlamaktadır. Pek çok Lms, öğrenme içeriklerine erişimi ve buiçeriklerinin yönetimini yer yerden ve yer zaman mümkün kılmaktadır.

Vikipedi’de ise öğrenme yönetim sistemi uzaktan veya harmanlanmış eğitimde öğrencilerin ders seçimi, ders kaydı, içeriklerin sunumu, ölçme ve değerlendirme işlemleri ve kullanıcı bilgilerinin izlenmesine olanak sağlayan yönetim yazılımları olarak ifade edilmektedir. Ayrıca öğrenme yönetim sistemleri öğrenme için farklı seçenekler sunan ve bu deneyimleri yöneten yazılımlar, öğretim ve öğrenme süreçlerinin yönetimini sağlayan sistemler, öğretim amacıyla bilgiye erişim, bilgiyi paylaşım ve iletişim sürecini yöneten platformlar olarak da tanımlanabilir.

Öğrenme yönetim sistemleri, öğrenme aktivitelerinin yönetimini sağlayan yazılımlardır.

Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrencilerin içerik ve öğretmen ile etkileşimlerini yöneten, raporlayan,izleyen yazılım bileşenleri bulunur. Başka bir deyişle Lms’lerin öğrencilerin derse kayıt olmasını, kursların düzenlenmesini, içeriklerin dağıtılmasını, öğrenme işlevinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve iletişimi sağlayan temel işlevleri bulunur.

Bir Lms yönetim, iletişim,etkileşim, işbirliği, ders sunumu ve yönetimi, içerikgeliştirme süreçlerini kapsamaktadır.

Lms'lerin amacı

Lms'lerin amacı, e-Öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

Lms'lerin işlevleri

1. Öğrenme materyali sunma,

2. Sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma,

3. Dersleri yönetme,

4. Ödev alma,

5. Sınavlara girme,

6. Ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama,

7. Öğrenme materyallerini düzenleme,

8. Öğrenci,öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlarlar.

Ticari lms yazılımları

1. ANGEL Learning

2. Blackboard

3. Desire2Learn

4. eCollege

5. Webct

6. it's learning

7. eLeaP

Açık kaynak kodlu lms yazılımları

1. ATutor

2. Claroline

3. Dokeos

4. eFront

5. Fle3

6. ILIAS

7. LON-CAPA

8. Moodle

9. OLAT

10. Sakai

11. Bodington

12. Drupal

13.  eStudy

14. LAM

15. Docebo

16. DotLRN

17. eLedge

18. Openelms

Bir lms yazılımında olması gereken özellikler

1. Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability): Farklı kaynaklardan alınan içeriklerin birleştirilmesi; farklı sistemlerde çalıştırılabilmesi; farklı sistemlerin birbirleri ile iletişim kurması ve etkileşimidir.

2. Yeniden kullanılabilirlik (Re-usability): E-öğrenme içeriğini oluşturan bilgi nesnelerinin (metin, grafik,ses, animasyon, video, kod…) yeniden kullanılabili rolması, bu nesnelerin bir araya getirilerek farklı bir öğrenme nesnesine dönüşebilmesidir.

3. Yönetilebilirlik (Manageability): Kullanıcıya ya daiçeriğe ait bir bilginin eğitim yönetim sistemitarafından izlenmesidir.

4. Ulaşılabilirlik (Accessibility): Kullanıcının biröğrenme nesnesine ne zaman isterse ulaşabilmesidir.

5. Devamlılık (Durability): Teknolojik bir gelişmenin;örneğin içerik üretilirken kullanılan bir aracın yeni birsürümünün çıkmasının, yeniden tasarım ya dakodlama gerektirmemesidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç