LGBTT nedir?

LGBTT, lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti kelimelerinin kısaltmasıdır. LGBT hak mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Önceleri Eşcinsel Hareket olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transseksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır.

Hareket GLBTT çatı kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık uygulanmıştır.

Yurtdışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da queeri temsilen Q harflerini eklemişlerdir.

LGBTT hakları nelerdir?

LGBTT hakları özü itibari ile insan hakları metinlerinde tanımlanmış haklardır. Ancak hakların kullanılması bakımından yaşanan ayrımcılığa dayalı temel sorunlar nedeni ile hakların kullanımı LGBTT kişiler açısından geliştirilmesi zorunlu olmaktadır.

LGBTT hakları açısından batı demokrasilerinde temel sorun uygulamalardan kaynaklanırken, diğer ülkelerin birçoğunda düzenlemelerde yerini bulmuş açık ayrımcılık ifadeleri yer almaktadır. Bu nedenle; LGBTT bireyler açısından tüm temel haklara ilişkin sorunlar söz konusu olabilmektedir.

LGBTT haklarına ilişkin Türkiye'de düzenlemeler varmıdır?

Türkiye'de mevcut tüm kanunlarda eşcinsellik konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. İki ve/veya daha fazla kimsenin cinsel ilişkide bulunmaları heteroseksüel ya da eşcinsel fark etmeksizin, kanuni düzenlemeler yönünden suç teşkil etmeöektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç