Ld50 nedir?

LD50, Kimyasalların sınıflandırılmasındaki kriterlerden biridir. Akut zehirlenmelerde öldürücü dozu ifade etmek için kullanılır. Test edilen bir populasyonunun uygulamadan 1 hafta sonra yarısının ölmesiyle sonuçlanan dozajı belirtir.

Akut toksisite

Akut toksisite, bir toksinin(zehir) deney hayvanlarının %50’sini öldürmek için gerekli olan miktarı ile ölçülür. Genelde bu LD50 (Lethal Dose 50-Öldürücü Doz) ve LC50 (Lethal Concentration 50- Öldürücü Yoğunluk) olarak ifade edilir. Bunlarla birlikte LD50-LC50değerleri tek bir doza dayanır ve test hayvanın vücut ağırlığının her bir kilosuna karşılık gelen pestisit miligramı olarak kaydedilir (mg/kg).

LD50-LC50değerleri, farklı etken maddelerin ve aynı etken maddeyi içeren farklı formülasyonların toksisitesini karşılaştırmak açısından çok faydalıdır. Bir pestisitin LD50-LC50değerleri ne kadar düşükse insanlar ve hayvanlar için toksisitesi ve tehlikesi o kadar yüksektir. Aynı miktarda kullanıldığında LD50 değeri en yüksek olan pestisit en az tehlikeli olanıdır.

Kronik toksisite ve kronik etkiler

Bir pestisitin kronik toksisitesi, deney hayvanlarının uzunca bir süre pestisitin içinde yer alan etken maddeye sunuk kalmasının sonuçlarına bakılarak bulunur. Küçük miktarlarda dozlara uzunca bir süre için sunuk kalmanın yaratttığı etkiye, kronik etki denir.

Doğumda ortaya çıkan bebek özürleri, tümörler, genetik değişmeler, kan hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları, endokrinolojik hastalıklar ve üreme bozuklukları pestisitlerin kronik etkileri arasındadır. Bir pestisitin kronik etkilerinin belirlenmesi, akut belirtilerinin belirlenesinden daha zordur. Pestisitler, akut toksisitenin göstergesi olan LD50-LC50 değerlerine göre sınıflandırılırlar.

Pestisit zehirlenmesinin belirtileri

Pestisit zehirlenmesiinin belirtileri, hafif bir cilt tahrişinden komaya ve hatta ölüme kadar farklılık gösterebilir. Farklı sınıflardan kimyasallardan belirtileri farklı olabilir. Kişilerin de farklı düzeylerdeki kimyasallara olan hassasiyetleri farklı olabilir. Bazı kişilerde şiddetli rahatsızlıklara neden olan kimyasallar, bazılarında hiçbir etki göstermez.

Potansiyel sağlık etkileri nedeniyle pestisit kullananlar ve taşıyanlar, pestisit zehirlenmesinin belirtileri ve etiketlerin üzerinde yer alan uyarılar konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Pestisit zehirlenmesiinin belirtileri topikal(yerel) veya sistemik olarak tanımlanır. Yerel belirtiler genelde pestisitle temas edilmesi sonucunda ortaya çıkan alerjik tepkilerdir. Dermatit veya cildin yanması ve iltihaplanması pestisitlere sunuk kalma nedeniyle rapor edilen şikayeter içinde en sık görülenidir.

Pestisit püskürtülmesine sunuk kalan kişilerin bazıları, öksürme, hapşırma ve hırıldama gibi tepkiler gösterebilir. Bazı kişiler ise petrol ürünlerinden damıtılmış, güçlü kokuları olan kimyasallara karşı tepki gösterebilir. Bir başka belirti ise gözlerin, burun mukozasının, ağzın ve dilin arka kısmının kuruması ve kaşınmasıdır. Genellikle bu belirtiler, kişi kimyasala sunuk kaldığı ortamdan uzaklaştırılınca geçer.

Ancak hapşırma ve öksürme dışında soluk almakta şiddetli sıkıntılar çekiliyorsa, bu aşırı duyarlılık (hypersensitivity) veya tehlikeli bir alerjik tepki belirtisidir ve mutlaka çok dikkat edilmelidir. Alerjik bir tepki, gözlerin kızarması ve sulanmasından soluk alamayı engelleyen astımatik bir duruma kadar farklılık gösterebilir.

Peptisidlerin emniyetli bir şekilde kullanımı

Peptisidleri sadece gerek duyulduğunda, etiketleri üzerinde verilen ürünlere ve diğer kullanımlara sadece tavsiye edilen doz ve uygulama zamanlarında kullanılmalı. Doğru kullanım kimyasalın ürün ve hayvanlardaki kalıntı oranlarının kanunlarda belirtilen miktarı aşmaması sağlamak için zorunludur. Petisidleri kullanmadan önce peptisid düzenleme ve uygulama kanunlarına yatkın olduğunuzdan emin olunmalı.

Ürüne ve hayvanlara zarar veren toz ve spreylerin sürüklenmesinden ve belli noktalarda aşırı birikmelerinden kaçının. Kapalı alanlarda ilaçlama yapılıyorsa fan ya da sulama su tanklarını kapatılmalı. Arı kovanlarını koruma altına alın.Kendinizi ve diğerlerini korumak için, etiketlerde belirtilen emniyetli kullanım talimatlarını uygulanmalı. Emniyetli peptisid kullanımı için genel kuralları bilin ve gözlemleyin ve kullanılan peptisidin tarihini, zamanını, yerini, ve miktarını edvamlı kayıt altında tutulmalı.

Peptisid de verilen talimatlara göre koruyucu giysiler ve ekipmanlar kullanılmalı. İlaçlama yaparken, asla bir şey yememeli, içmemeli ve sigara kullanılmamalı. Spray materyallerinin deri ve giysilere dökülmesinden kaçınılmalı. Böyle bir kaza meydana gelirse, hemen sabun ve su ile yıkanmalı. İstenilmeyen alanlar üzerine ilaçın sürüklenmemesine (rüzgar ile) veya birikmemesine dikkat edilmeli.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç