La Fontaine

Jean de La Fontaine(1621 - 1695), Fransız dilinde «fable» diye adlandırılan manzum masallarıyla ün salmış bir Fransız şairidir. Şimdi bütün dünya insanlarının, özellikle çocukların sevdiği La Fontaine Fransız klasik edebiyatının dört büyüğünden biridir. Chateau Thierrey'de doğan şairin babası kralın yakın adamlarındandı, ormanlar ve sular bakanıydı. La Fontaine bir süre rahip okulunda okudu. Daha sonra hukuk fakültesini bitirdi. Düzenli bir hayat yaşamadı. Oldukça kaygısız, eğlenmekten hoşlanan, hatta en yakınlarıyla bile ilgilenmeyen bir insandı. La Fontaine ömrü boyunca zengin ve hatırlı kişilerce korundu. Hayvanlara karşı aşırı bir ilgisi olduğu bilinmektedir. Onların yaşayışlarını yakından incelemiş, onların içgüdüsel hareketlerine, şiirlerinde insani anlamlar yakıştırmıştır. Bunu yapmaktaki amacı kötüyü yermek, kötüye karşı İyiyi savunmaktı.

Dünya'ya ailesinden zengin olarak dünyaya gelmiş ve Paris’te kolejde hukuk tahsili yapmıştır. Ailesinin dindar olması nedeniyle papaz olması istendi fakat o, lise döneminde kiliseden bağını koparmıştır. Okul döneminde hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olamayıp, gençlik yıllarında da orman işleriyle uğraştı. La Fontaine bu mesleği babasından öğrenmişti. Daha sonra farklı alanlarda memurluk görevi yapmış ve hayatı boyunca yaşamını düzene sokamamıştır.

Fabl alanında verdiği eserlerle tanınan La Fontaine, yazarlığa adımlarını 1673 yılında Madam de la Sabliere’nin himayesine girdikten sonra attı. Burada felsefeciler, yazarlar ve ilim adamlarıyla tanışma fırsatı buldu. Daha sonra dünyaca ünlü olacak ilk masallarını ise, burada yazmaya başladı. O, çağdaşları tarafından bir masal yazarı olarak gösteriliyordu.  La Fontaine, yazmış olduğu eserlerinde hayvanları konuşturmaktaydı ve böylece insanlara ahlak dersi vermekteydi. Bu açıdan bakıldığında o, Dede Korkut Masallarındaki üslubu kullanıyordu. Yani onun yaptığı, konuşturma sanatı anlamına gelen intak ve kişileştirme anlamına gelen teşhis sanatlarını masallarında büyük bir ustalıkla yoğurmaktaydı.

la fontaine

Onun bu yaptığı ise çevresinde hemen anlaşılamamış, çok geç fark edilmiştir. Ünlü fabl adamı La Fontaine, yazılarında sadelik ve açıklık ilkelerini benimseyerek masallar yazmıştır. Tabi burada okuyucu kitlesinin çocuklar olmasının çok büyük payı bulunmaktadır. O, Fransız edebiyatına çok büyük eserler kazandırırken, aynı zamanda dünyaya da hediye sunuyordu. İncitmeden iğneleme ve eleştirme şekilleri ve hayvan tenkitleri, onun sanat anlayışına şekil vermekteydi. La Fonten, fabllarındaki konuları şark klasiklerinden almıştır. Buna örnek verilecek olunursa eğer, Beydeba’nın yazmış olduğu Kelile ve Dimne eserinde yer alan 18 adet hikaye, La Fonten tarafından şiir türünde tekrarlanmıştır.

La Fonten’in, masallarındaki anlatımına bakıldığında, karşımıza hızlı, dinamik, canlı ve nükte dolu bir anlatım çıkmaktadır. Masallardaki kişilerin çok büyük kısmı hayvanlardır ama ara sıra da olsa köylü insanları masallarına sokmayı bilmiştir. Fabllarında en çok başrolü verdiği hayvanlar ise, kurt, tilki, aslan, horoz ve eşektir. O, fabllarında yer alan bu hayvanlar üzerinden hep kötüye örnek vermiş ve iyinin ne olduğunu anlatmıştır. Fakat bu durum şiirlerinde biraz daha karmaşıktır. Çünkü yazdığı şiirlerde, iyinin ne olduğu açıklanmazsa ters etki olduğu bir gerçektir. Fabl türünde dünyaca ünlü Fransız edebiyatçısı verimli bir şekilde çalışarak dünya edebiyatına 238 adet masal kazandırmıştır. 238 adet masal ise, 12 adet kitapta toplanmıştır. O, daha çok yazdığı masallarla tanınırken aynı zamanda piyes ve roman da yazmıştır. Şiire de ayrı bir önem vermiş, uzun ve nakaratları olan şiirler yazmıştır. Yazmış olduğu Contes isimli şiirli hikayeler nedeniyle, Fransız Akademisine kabul edilme başarısı göstermiştir. Eserleri birçok dile çevrilen bu yazar, 1695 yılında Paris’te hayatını kaybetmiştir.

İntak sanatı nedir?

La Fontaine, yazdığı masallarda Dede Korkut masallarındaki uslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit etmiş, bir ahlak dersi vermiştir. Buna edebiyat'ta İntak sanatı denir.

La Fontaine eserlerinin dili

Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Eserlerini konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile yazmıştır. Masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır.La Fontaine'in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır.  Contes (Kont) isminde şiirli hikayeler eserinden dolayı Fransız Akademisine kabul edilmiştir. Eserleri birçok dile tercüme edilmiştir.

La Fontaine masallarındaki konular

La Fontaine masallarındaki konular, şark klasiklerinden alınmadır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazen insanları, bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır. Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur.

La Fontaine eserleri

Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt1678'de basılan beş kitaptır. En son 1694'de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptan ibarettir.

La Fontaine'in yazdığı edebi türler

1. Masal

2. Roman

3. Piyes

4. Şiir

5. Şiirli Mektuplar

La Fontaine'in komedi türündeki eserleri

1. Hadım,

2. Gülünç Macera,

3. Floransalı,

4. Büyük Maşrapa,

5. Köy Sevdaları

La Fontaine'in ölümü

La fontaine 13 Nisan 1695 tarihinden Fransa'nın  Paris şehrinde hayata gözlerini yummuştur.

Yorumlar

İsmail 06.03.2017
Çok güzel bilgi
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç