Kurultay nedir?

Bir konuyu görüşmek üzere çeşitli ülkelerden gelen delegelerin katılmıyla gerçekleştirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe yaptığı toplantılara "kurultay" denir.

Dil kurultayı, eğitim kurultayı gibi çeşitli başlıklar altında düzenlenen kurultaylarda, yapılan çalışmalar üzerine dinleyiciye bilgi verilir. Kurultaylar kamuoyuna açık olabileceği gibi (toplumu ilgilendiren kurultaylar böyledir), kapalı da olabilir (toplumun genelini ilgilendirmeyen kooperatif kurultayları böyledir). Kurultaylar konunun önemine, konuşmacı sayısına, konuşma sürelerine göre bir kaç oturum sürebilir.

Kurultay'ı diğer toplantılardan ayıran özellikler nelerdir?

1- Kurultay sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için bağlayıcı özellik taşır.

2- Kurultay eğitim amaçlı bir toplantı değildir.

3- Kurultay bir kurum tarafından kurum bünyesinden kişilerce düzenlenir.

4- Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.

Kurultay sözlükte ne anlama gelmektedir?

1- Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.

2- Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre: "Dil Kurultayı."- .

3- Tarih eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.

Kurultay ne demek? (Ekonomi)

(Congress, assembly, council) Moğol dilinde "kuriltay" tan gelir. Ulusal toplantı anlamındadır. Ayrıca bir kurumun, temel bir konuyu tartışmak üzere, ilgili uzmanların katılmasıyla, belirli aralıklarla ya da gerektikçe düzenlediği genel toplantı veya kongre anlamlarına gelir.

Yorumlar

Necdet Simsek 29.01.2017
Edindigim bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç