Kurgu nedir?

Kurgu, görüntülerin ve seslerin çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına denir.

Kurgu işleminde aşağıdaki üç temel noktadan yararlanılması gerekir;

a) Bir çekimden diğerine ne zaman ve nasıl geçilecektir?
b) Çekimlerin sırası ve süresi ne olmalıdır?
c) Olumlu görüntüsel süreklilik nasıl elde edilir?

Bir yapımın kurgusunda ön planda olan kişiler yönetmen ve kurgucudur. Yönetmen, görüntülerin çekimini gerçekleştirir ve işin nihai sonucunun ne olması gerektiği konusundaki en yetkili kişidir. Kurgucu teknik ve estetik bilgisiyle yönetmenin kafasında oluşturduğu resmi gerçekleştirir. Ancak tecrübeli bir kurgucu sadece yardımcı olmakla kalmaz, fikirleriyle yönetmene ilham verebilir.

İşi üzerinde çalışan bir kurgucunun kafasında şu sorular olmalıdır;

1. Bir çekimden diğerine ne zaman ve nasıl geçmeliyim?
2. Çekimlerin sırası nasıl olmalı?
3. Yaptığım kurgu, filmin kolay anlaşılmasını sağlıyor mu?
4. Yaptığım kurgu, izleyicinin daha keyifle seyretmesini, daha fazla korkmasını, üzülmesini veya gülmesini sağlayabiliyor mu?

Kurgunun Önemi

Rus sinema kuramcısı Lev Kuleşov için montaj, pozların birbirine yapıştırılmasından çok, sanatsal bir düşünce tarzıdır. Lev Kuleşov tarafından sonradan "Kuleşov etkisi" adı verilen montaj deneyi yapılmıştır. Kuleşov etkisi (Kuleshov Effect) adı verilen bu deneyde önce yüzünde hiçbir ifade olmayan bir adam yakın plan çekildi, ardından ise bir tas çorba, küçük bir kız çocuğu ve bir tabut görüntülendi. Bu dört görüntüden daha sonra şu şekilde üç kısa film oluşturuldu:

Sırasıyla ilk filmde yer alan görüntüler: Adam - çorba - adam
Sırasıyla ikinci filmde yer alan görüntüler: Adam - kız çocuğunun tabutu - adam
Sırasıyla üçüncü filmde yer alan görüntüler: Adam - kadın - adam

Bu üç kısa film, üç farklı denek grubuna seyrettirildi. Birinci filmi, yani yüzünde bir ifade olmayan adam, ardından çorba kasesi ve tekrar adamın yüzünü seyreden gruba adamın yüzünde nasıl bir ifade olduğu soruldu; grubun çoğunluğu bu soruyu “açlık” şeklinde cevaplandırdı. Aynı soruya ikinci filmi seyredenler “üzüntü” üçüncü filmi seyredenler ise “sevgi” şeklinde cevap verdi.

Seyirciler, adamın çekimiyle birlikte gösterilen görüntü arasında psikolojik olarak bir bağlantı kurup farklı anlamlar çıkarmaya çalışmışlardı. Çünkü seçilen ve ardarda sıralanan görüntüler izleyicinin mesajınızı nasıl algılayacağını etkiler. Çekimler filmde öyle bir biçimde pes peşe getirilir ki, izleyiciler gerçekte görmedikleri bir şeyi görmüş gibi olurlar.

Kuleşov iki ayrı sahnenin birleşmesinden yeni bir mana, yeni bir temsil ve bu sahnelerin hiç de ifade etmediği üçüncü bir anlam ortaya çıktığını belirterek: “Bu keşfim, beni hayrete düşürdü. Bundan sonra montajın ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu kavrayabildim.” demiştir.

Sözlükte "kurgu" ne demek?

1. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar; bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj.
2. Zembereğin kurulmuş olma durumu; iş alanına geçmeyip yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.
3. Bir düzenek aygıt ya da eşyanın onu oluşturacak farklı öğelerini birleştirme, montaj.

Kurgu kelimesinin ingilizcesi

n. fiction, fantasy, phantasy, editing, winding key, clock key, watch stem, winder

Dış bağlantılar

Kurgu Hakkında Ek Bilgiler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç