Kunut nedir?

Kunut'un kelime anlamı divana durmak, saygı duruşunda bulunmak, taat, huşu, sükut, kıyamda durmak manalarına gelmektedir.

Kunut dini bir terim olaraksa dini bir kavram olarak, namazda rukudan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.

Kunut duası

"Allahüme inna nesteinüke ve nestağfiruke ve nestehdike ve nü’minü bike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleyke’l hayra küllehu neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyake na’büdü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü narcu rahmeteke ve nahsa azabeke, inne azabeke bi’lküfari mülhik"

Kunut duası Türkçe Meali

Allah’ım! Senden yardım, senden mağfiret, senden hidayet dileriz. Sana iman ederiz, sana tövbe ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkar etmeyiz. Sana isyan edenleri hal eder, ilişkilerimizi keseriz.

Allah’ım! Yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. Şüphesiz; senin azabın kafirlere erişir.

Kunut duası ne zaman okunur

Istılahi manası ise Vitir Vacip namazının son rekatında okunan duaların ismidir. peygamber Efendimizin (as), bela ve musibet anlarında sabah namazında da okuduğu olmuştur. Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sure okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavat getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebu Hanife’ye göre vacib, Ebu Yusuf ve imam Muhammed’e göre ise sünnettir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç