Kum

Küçük ve yuvarlak taneciklerden meydana gelen taş ve kuvars parçalarıdır. Mika, kalker vb. gibi diğer mineral ve kütle kırıntılarını da içlerinde bulundururlar. Çeşitli kültelerin dalgalar, akar sular ve rüzgarlarla aşınıp ufalanmasıyla meydana gelir. Bütün jeoloji çağları süresince oluşmuştur. Özellikle üçüncü jeolojik çağ arazisinde çok görülür. Bugün de akarsu vadileriyle plajlarda meydana gelmektedir. Yeryüzünde, bütünüyle kumlarla kaplı geniş alanlar vardır. Bunlar Afrika, Asya, Amerika ve Avustralya'daki büyük çöllerdir. Bu gibi yerlerde kumun meydana gelmesinde rüzgar aşındırması, gece ile gündüz arasındaki büyük ısı farkları önemli bir rol oynar.

Yapı malzemesi olarak ve cam yapımında kullanılır. Kayaları meydana getiren bütün mineraller kumlarda görülürse de, çoğunlukla bir kısmına rastlanır. Pekçok sebeplerden dolayı da kuvars minerali daha fazla bulunur. Kuvars kayalarda en çok rastlanan kaya cinsi olup, çok serttir. Daha küçük parçalara bölünmesi zor olup, suda erimez ve çözülmez. Bazı bölgelerde önemli miktarda feldispat, demir cevheri ve volkanik cam ihtiva eden kumlara da rastlanır. Pekçok kuvarslı kumda feldispat ile beyaz mika parçaları da vardır. Bu yumuşak olup, zamanla çözülür. Bunlara ilaveten her kumda az mikdarda da olsa ağır kaya mineralleri mevcuttur.

Bazı kıyı ve nehir kumlarında hafif kısımların çözülmesi sonucunda ağır kısımların daha yoğun olduğu göze çarpar. Ekonomik bir şekilde işlenirse bunlardan elmas ve diğer kıymetli taşlar; altın, platin, kalay, momazit ve diğer cevherler elde edilir. okyanus dibinde bulunan yeşil kum, eski devirlere ait tabakalarda bulunur. Renkleri sahip oldukları glakonit mineralinden dolayıdır. Potasyum hidratlı bir kum suyun sertliğini almak için ve gübre olarak da kullanılır.

Cam endüstrisinde ve ilgili endüstrilerde çok saf kuarslı kumlar olan silis kum kaynağı kullanılır. Metallerin eritildiği fırınlarda kuars tanecikleri birleştirmek için de saf kuars kumuna ihtiyaç vardır. Normal olarak rastlanan kumun en çok kullanıldığı yerlerden biri de beton imalatıdır. Binaların iç ve dış sıvaları da kumun en çok tercih edildiği yerlerdir. Yeraltında suyun toplandığı yerlerden birisi de kum tabakalarıdır.

Sözlükte "kum" ne demek?

1. Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin tümü.
2. Armut, ayva gibi kimi meyvelerin etli bölümlerindeki sert tanecikler.
3. Vücuttaki bezlerin, özellikle böbreğin ürettiği ince ve katı tanecikler.

Kum kelimesinin ingilizcesi

[Qom] n. sand, gravel

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç