Ksilofon nedir?

Boy boy tahta çubukların gam sırasıyla dizilmesiyle meydana gelen bir müzik aletidir. İki değnekle vurularak çalınır. Deha çok dans müziğinde kullanılırsa da bazı besteciler ksilofona senfonik orkestralarda da yer verirler. Güney Asya'dan çıktığı sanılan Ksilofon Onaltıncı yüzyılda Avrupa müzik çalgıları arasına girmiştir. Küçükten büyüğe doğru uzayan, yan yana sıralanan, tahta veya alaşım düzlemlerinden oluşmuştur. Bu düzlemlere, küçük tokmaklarla vurularak çalınır. Açık havada duyulamayacak kadar güçsüz bir sesi vardır. Saint - Saens (ölüm Dansı) ve Danimarkalı besteci H.Chr.Lumbye' in yapıtlarıyla çağdaş orkestraya girdi. Masalsı duyguları başarıyla tanımlar.

Ksilofon sözcüğü Yunanca'da "tahta" anlamına gelenksylon ile "ses" anlamına gelen phone sözcüklerinden türetilmiştir Bir sehpa üzerine iki sıra olarak, büyükten küçüğe doğru dizilmiş, yassı, tahta çubuklardan oluşur Çubukların her biri ayrı notalara akortludur Bu nedenle ksilofon trampet ya da davul gibi yalnızca ritim tutmakta kullanılan vurmalı çalgıların tersine, melodilerin seslendirilmesinde kullanılır Çubuklara, uçları keçe ya da plastikle kaplanmış bir çift tokmakla vurularak çalınır Çubukların alt yüzüne açılan yivli oluklara her çubuğun boyuna uygun, ses yükseltici borular yerleştirilmiştir.

ksilofon

Tokmakla vurulduğunda titreşen çubuk, borunun içindeki hava sütununu da titreştirerek sesin yükselmesini sağlar. Ses genişliği dört oktavdır. Ksilofonun öteki orkestra çalgılarından kolayca ayırt edilebilen, kendine özgü bir sesi vardır. Müzik parçalarında genellikle özel bir etki yaratmak amacıyla kullanılır. Fransız besteci SaintSaens, İskeletlerin Dansı adlı yapıtında iskeletlerin kemik tıkırtısını çağrıştırmak için Rus besteci Stravinski ise Petruşka adlı bale müziğinde, kuklaların dansı bölümünde, ksilofon kullanmıştır.

Ksilofon Endonezya'da gambang, Afrika' da ve Latin Amerika'da marimba adıyla bilinir Latin Amerika'da kullanılan marimba ksilofona benzer, ama nota sayısı daha azdır ve yumuşak uçlu tokmaklarla çalınır. Ksilofona benzeyen bir başka çalgı da başlangıçta farklı sesler çıkaran çanlardan oluşan glockenspierdk. Bu çalgı sonradan sesleri akortlu bir dizi çelik çubuktan yapılmaya başlandı. Glockenspiel tahta, ebonit,bazen de metal tokmaklarla çalınır. Ses yükseltici boruları yoktur. Bazı modern caz gruplarında kullanılan vibrafon da ksilofona benzer Bir dizi çelik dilden oluşan vibrafon, metal tokmaklarla çalınır. Elektrikle çalışan döner paletler, ses yükseltici boruları sürekli açıp kapayarak kesintisiz ve dalgalı bir ses elde edilmesini sağlar.

Sözlükte "ksilofon" ne demek?

1. ( ksylon tahta, phone ses) müz. değişik sayıda akortlu tahta ya da metal çubukların gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, iki değnekle vurularak çalınan bir çalgı.

Ksilofon kelimesinin ingilizcesi

n. xylophone
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç