Kripton nedir?

«Asal (soy) gazlar» denen gruptan ve havada çok az oranda (%00011 kadar) bulunan bir gazdır. Simgesi: Kr, atom ağırlığı: 83, 7, atom sayısı: 36, yoğunluğu: 2.81, ergime noktası: —169°, kaynama noktası: —1510/dir. 1898'de İngiliz bilgini Ramsay tarafından bulundu. Kripton havadan elde edilebilir. Cıva hariç hiç bir elemanla bileşik meydana getirmez. Renkli ışık elde etmek İçin gazlı tüp ampullerde kullanılır. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi.

Kripton diğer asal gazlar gibi kimyasal olarak inaktiftir. Son yörüngesinde (N tabakası) 8 elektron (4s 2 , 4p 6 ) bulunur. Keza atomal halde bulunur. 0°C’de ve 1 atmosfer basınç altında yoğunluğu 3,743 gram/litre’dir. Sıvı halde yoğunluğu 2,6 g/ml’dir. Erime noktası -157°Cve kaynama noktası da -153,2°C’dir. Kritik sıcaklığı -63,77°C ve kritik basıncı da 54,18 atmosferdir. İyonlaşma potansiyeli oldukça yüksektir (14,02 volt).

Bileşikleri: 1962 yılında ksenon florürün keşfinden sonra diğer asal gazların da benzer bileşiklerinin yapılması teşebbüslerinde bulunuldu. Nitekim kripton ve florun elektrik deşarjıyla reaksiyonundan kripton tetraflorür (KrF 4 ) elde edildi. Bu bileşik beyaz renkli bir katı olup, oda sıcaklığında birkaç saatte bozunur. Kriptonun bundan başka yine az kararlı ve zayıf Van der Waals kuvvetleriyle meydana gelen bazı bileşikleri daha vardır. Bunların içinde en mühim üç tanesi şunlardır: Hidratı, Kr, n H 2 O(n=5 veya 6'dır), fenol bileşiği, Kr. C 6 H 5 OH ve 3 C 6 H 4 (OH) 2 .0,74 Kr formülüyle gösterilen ve hidrokinonun kripton ile doyurulmuş suda, yüksek basınç altında kristallendirilmesiyle elde edilen bileşik.

Kullanılışı: Kripton gaz tüplü lambalarda kullanma sahası bulur. Bundan başka çok parlak fakat oldukça kısa süreli ışık isteyen yerlerde (fotoğraf çekimi) kullanılır. Eğer floresan lambalarda argonun yerine kripton ve ksenon birlikte konup kullanılırlarsa bu taktirde lambanın tesiri ve ömrü artar. Fakat bu arada fiyatı da yükselir. Bundan başka uzay aracı ve madenci lambalarında da kullanılır.

Sözlükte "kripton" ne demek?

1. Atom numarası 36, atom ağırlığı 83.8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz, simgesi kr.

Kripton kelimesinin ingilizcesi

n. krypton
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç