Kriminoloji nedir?

Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yol açan unsurları belirten bilim dalıdır. Kriminolojiye «suç antropolojisi», «suç biyolojisi», «suç sosyolojisi», «penoloji» girer. Tabii ve sosyal bilimlerin çoğuyla sıkı bir İlişkisi vardır. Kriminolojiyle uğraşan ve dikkate değer sonuçlar ortaya koyan bilim adamları Lombroso, Feri ve Garofalo'dur. Kriminolojinin konusu insan eylemlerini, davranışlarını, hareketlerini, suç olayını, suçu meydana getiren sosyal değişmeleri, suçun sebep ve faktörlerini incelemektir. Bu ilmin kurucusu İtalyan Enrico Ferri’dir.

Krimonoloji, suçu incelerken bunları meydana getirebilecek çeşitli sebepleri ve faktörleri de inceler. Olayı suç ve sebep arasında bir bağlantı kurarak istatistiklerle açıklamaya çalışır. Ancak gerek istatistik yapılan yerin iyi seçilememesi, gerek rakamların yanlış verilmesi veya istatistikle ilgili elemanların çeşitli tesirler altında kalmaları yüzünden hemen hemen hiçbir zaman gerçek, bütünüyle yansıtılamamaktadır.

Son derece yeni bir bilim dalı olduğundan bünyesindeki teoriler de hızla değişmektedir. Bu teoriler arasındaki en ilgi çekici olan Kretschmer’in suçluların beden yapısı tipleri ile alakalı olan teorisidir. Bu araştırmacı insanı, atletik, piknik (kısa-geniş) ve astenik (ince-narin) diye üçe ayırarak bunlara has suçların olduğunu iddia etmiştir. Buna göre atletik tipler cebir ve şiddet suçlarını, astenik tipler ufak hırsızlık ve hilekarlık, piknik tipler ise genel olarak hileli suçlara meyyaldir, diye bir tez ortaya atmıştır. Fakat neticede ilim dünyasındaki geniş tenkitler karşısında bu tez de gerilemiş ve tarihteki yerini almıştır.

Amerika’nın Joliet Cezaevindeki mahkumlar üzerinde yapılan araştırmalar, Kretschmer’in büyük çapta yanıldığını ispatlamıştır. Kriminolojinin ceza hukukunun gelişmesine büyük katkısı olmuştur. On sekizinci yüzyıldan itibaren suçu ferdi yönden önleme düşüncesi, suçu toplu olarak önleme düşüncesinin yerini almağa başladı. Böylece cezalarda hafifletme yoluna gidildi. Kriminoloji sayesinde cezanın maksadı, artık sadece cezalandırma olmaktan çıkarak, suçluyu ıslah etmeye yöneldi. Bu ilim dalı açısından çeşitli tiyatro eserleri de yazıldı. İhsen’in Hortlaklar’ı, Shakespeare’in Macbeth, Hamlet, Otello adlı eserleri ile, Dostiyevski’nin Suç ve Ceza’sı bunların belli başlılarıdır.

Sözlükte "kriminoloji" ne demek?

1. ( krima ağır suç, kıya, logos söz) toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim.

Kriminoloji kelimesinin ingilizcesi

n. criminology
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç