Kreatinin nedir?

Kreatinin Yunanca kökenli bir kelimedir ve kreatin fosfat kası bir mola aşağı ürünüdür ve genellikle oldukça sabit bir oranda vücut tarafından üretilen (kas bağlı kitle) anlamına gelmektedir. Kas metabolizmasının önemli bir son ürünüdür ve böbreklerden idrar ile tümüyle ve değişmeden atılır.

Serumdaki normal değeri % 0.7-1.4 mg arasında­dır. Serumdaki artışı ya yapılarındaki artıştan (Akromegali gibi) ya da idrarla atılımındaki azalıştan (böbrek yetmezliği, üremi ve ciddi kalp yetmezliği) ileri gelmektedir. Böbrek işlevlerini değerlendirmede serum üre ve kreatinin değerle­rinin bilinmesi çok önemlidir.

Kreatinin normal değerleri nelerdir?

Referans Değerler: 0.5-1.5 mg/dL

Erkek- Kadın:

Erkek: 0-40 mg/24 saatlik idrarda

Kadın:0-80 mg/24 saatlik idrarda

Kreatinin Klirensi

Böbrek işlevlerinin incelenmesinde önemli basamaklardan biri de birim za­manda oluşan glomerül süzüntüsü mik­tarının saptanmasıdır. Bunun için klirens ya da kanda temizlenme hızı denen süreç incelenerek birim zamanda belli bir maddeden bütünüyle arman plazma miktarı belirlenir. Temel alınan madde dışarıdan verilebileceği gibi, kreatinin gibi vücutta üretilen bir madde de olabi­lir. Klirens genellikle kreatinin için he­saplanır.

Bu maddenin hem kandaki dü­zeyi iyi bilinir, hem de kan plazması ile glomerül süzüntüsündeki oram normal koşullarda önemli bir değişikliğe uğra­maz. Çünkü kreatinin, glomerül süzün-tüsüne kan plazmasındaki yoğunluğu oranında geçer. Daha sonra borucuklar-dan geri emilmediği gibi borucuk hüc­relerinden de idrara yeniden salınmaz.

Klirens hesabında kullanılan formül CL=UxV/P’dir. Burada U kreatininin idrardaki yoğunluğu, V mililitre cinsin­den dakikada oluşan idrar miktarı, p ise kreatininin plazma yoğunluğudur. Nor­mal koşullar altmda 1,70 boyunda, 70 kg ağırlığındaki erişkin bir kişinin krea­tinin klirensi dakikada 125 ml’dir. Yani böbrek işlevlerinde bozukluk bulunma­yan kişinin 125 mi kanındaki kreatini­nin tamamı bir dakikada idrarla atıl­maktadır. Bu değer ortalama bir insan için normal kabul edilerek, önceden ha­zırlanmış bir çizelge yardımıyla hasta­nın boyu ve kilosuna göre elde edilmesi gereken normal değerler belirlenir.

Kreatinin, serum yada plazma

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir test olmasına karşılık erken böbrek hastalığında duyarlı bir belirleyici değildir. Glomerüler Filtrasyon Oranının her %50 azalması, serum kreatininin 2 katına çıkmasına neden olur. kronik böbrek hastalığının değerlendirilmesinde kreatinin klerensi oldukça kıymetli bir testtir. Diyetle protein alımının artmasıyla değerler artar ancak üre kadar çok diyetle alımdan etkilenmez.

Serum düzeyinin arttığı durumlar hangileridir?

Böbrek fonksiyonlarının bozulması ile; renal perfüzyonun azalmasına neden olan kalp yetmezliği, sıvı kaybı, kanama, artmış protein katabolizması, akut MI, stres ve yanıklarda, akut ya da kronik böbrek hastalıklarında, post renal idrar akım tıkanıklıklarında, aktif akromegali ve gigantizmde, hipertiroidide ve proteinden zengin diyet alımında serum düzeyi artar.

Serum düzeyinin arttığı durumlar hangileridir?

Düşük proteinli diyet, protein sentezinin arttığı durumlar ve hamilelikte özellikle ilk ve ikinci trimestrde serum düzeyi azalmaktadır.

Kreatinin, amnion sıvısı

Anne kanında kreatin seviyesi normalken amnion sıvısında 2.0 mg/dL ve üzerindeki değerler bebeğin artık matür olduğunu gösterir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç