KPSSP3 nedir?

Kpss lisans mezunlarının Temmuz ayı içerisinde girdikleri "Genel kültür" ve "Genel yetenek" sınavlarında 3 doğru 1 yanlışı götürmek suretiyle elde edilen net ile yapılan hesaplamada ortaya çıkan Kpss puan türüne "KPSSP3" denir.

Yani Kpssp3 bir kpss a grubu puan  türüdür. B grubu kadrolar için iki yılda bir Kpss düzenlendiği için KPSSP3 puanımız 2 yıl geçerlidir. Kpssp3 puanımız her yıl hesaplanmasına rağmen, çiftli yıllar denilen ( 2014, 2016, 2018 gibi) yıllarda alınan p3 puanları merkezi yerleştirmelerde kullanılmaktadır. Çiftli yıllarda alınmayan puanlar ise daha az meslekte kabul görmekle birlite, bazı kurum ve mesleklere girerken koşullar arasında bulunabiliyor.

Kpssp3, kpss sonucu hesaplanan 120 puan türü arasında önlisans ve lisans mezunlarına yönelik olarak hesaplanan puan türüdür. Bu puan türü en fazla sayıda adayın sahip olduğu puan türlerinden birisidir. Çünkü sınava başvuranların cumartesi sabah oturumuna katılmaları zorunludur. Genel yetenek ve genel kültür testinden herhangi bir soru işaretleyenlerin otomatikman P3 puanı hesaplanacaktır.

Kpssp3 Puan türü genellikle mühendis, memur, teknikler, hemşire, teknisyen ve Psikolog kadrolarına yapılan memur alımlarında kullanılmaktadır. KPSSP3 puanının hesaplanmasında Cumartesi Sabah(CS) oturumunda uygulanan Genel Yetenek testi % 50, Genel Kültür testi de % 50 etkilidir. KPSS P3 puanı, B Grubu'nun tercihleri yapılırken göz önünde bulundurulur. KPSSP3 Puan Türü ağırlıklı olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür bilgimizle doğru orantılıdır.

P3 puan türünün yüksek olması için bu alanlara ağırlık vermemiz ve doğru kaynaklara çalışmamız gerekir. KPSS p3 puanı P1 ve p2 ye kıyasla biraz daha genel kültürün ağırlığının arttırıldığı, Genel Yeteneğin ağırlığının azaltıldığı puan türüdür. KPSS puan türlerinden bazılarına yabancı dil sınavının etkisi olmaktadır. Ancak KPSS P3 puan türünün hesaplanmasında Yabancı Dil sınavının herhangi bir etkisi yoktur.

KPSSP3 puanımızın hesaplanması için Cumartesi Sabah oturumunda adaylara sunulan genel yetenek (Türkçe, Matematik ve Geometri vb.) ile yine aynı oturumda adaylara sunulan Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel konular vb.) oturumlarındaki çoktan seçmeli sorular cevaplanmalıdır. KPSS P3 90 ve üzeri alan kişiler genellikle sistemli çalışıp bol tekrar yapmaktadırlar. Kpss p3 puanı ile nerelere başvurulur. KPSS P3 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur alımı yapılmaktadır. Kpss p3 puan türü hangi tercihlerde kullanılır. KPSS’de hesaplanan P3 Puanınızla 4001 kodlu (herhangi bir lisans mezunu olmak, Arkeoloji, Psikoloji, Matematik vb.) kadrolara başvurabilirsiniz.

KPSSP3 puanının amacı nedir?

Kpssp3 puanının amacı yapılan sınava göre bir aday puanlaması sistemi çıkarılarak Kpss kadrolarına atamaların şeffaf ve adıl bir şekilde gerçekleşitirilmesini sağlamaktır.

KPSSP3 puanı hangi testler sonucunda hesaplanıyor?

1. Genel kültür (60 soru)

2. Genel yetenek (60 soru)

KPSSP3 puanı nasıl hesaplanır?

1. Genel yetenek, Genel kültür ve Eğitim bilimleri testleri için adayın doğru cevaplarından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek ham puanlar bulunur.

2. Ham Puanlara ait aritmetik ortalama ve standart sapmalar hesaplanır.

3. Standart Puan = 10 * ((Adaya ait ham puan -  Teste ait aritmetik ortalama) / Standart Sapma) + 50  formülüyle her test için bulunan standart puanlarda adayın ağırlıklı standart puanı bulunur.

4. Toplam Net Sayınız x 0,5 + (Toplam Net Sayınız-65)/4+28 = Kpssp3 puanı

KPSSP3 puanıyla tercih edilebilecek kurumlar

1. Gümrük Müsteşarlığı

2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

4. Maliye Bakanlığı

5. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

6. T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

7. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

9. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

10. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

12. Orman Genel Müdürlüğü

13. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

14. Makina Kimya Endüstrisi

15. Adalet Bakanlığı Adliyeler (Katiplik, Mübaşir, İnfaz koruma memuru alımı)

16. Polislik

Dış bağlantılar

Kpss nedir?

Kpss a nedir?

Kpss b nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç