Konşimento nedir?

Konşimento, ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır. Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge, alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir. Alıcı ,bu belge olmaksızın malları teslim alamaz.

Konşimento çeşitleri

Tarifeli Seferler ( Liner): Tarifeli sefer ise yükleme ve boşaltma limanı önceden belirlenmiş ve bu limanlar arasında düzenli ve belirli aralıklarla yapılan seferleri ifade etmektedir. Tarifeli seferlerde kullanılan konşimentolar şunlardı ;

1- Düzenli Hat Konşimentosu (Liner Bill of Lading)

2- Konteyner Konşimentosu (Container Bill of Lading)

3- Kombine Taşıma Konşimentosu (Combined Transport Bill of Lading)

4- Tek Konişmento(Through Bill of Lading)

5- Freight Forwarder Konişmentosu

Tarifeli olmayan sefer ( Tramp ): Belirli bir plan dahilinde sefer yapmayan taşınacak eşyanın bulunduğu limanlara gidilerek yapılan seferleri ifade eder.

1- Tesellüm konişmentosu (Received Bill of Lading)

2- Yükleme konişmentosu (Shipped Bill Of Lading)

Konşimento sözlükte ne anlama gelmektedir?

Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı.

Konşimento ne demek? (Ekonomi)

(Bili of lading) Deniz yoluyla taşımacılıkta, taşman malı temsil etmek üzere taşıyan, donatan veya kaptan tarafından düzenlenen kıymetli evrak niteliğinde bir Emtia Senedidir. Taşınmak üzere teslim alman, fakat henüz gemiye yüklenmemiş olan mallarla ilgili olarak, yükletenin isteği üzerine düzenlenen konşimentoya "tesellüm konşimentosu" denir. Malm gemiye yüklenmesinden sonra düzenlenen konşimento ise "yükleme konşimentosu" adını alır. Ticaret Kanunumuzda konşimento konusu düzenlenmiş bulunmaktadır (TTK. m. 1097- 1118) Konşimentolar ada yazılı olabilecekleri gibi, emre ya da hamiline yazılı da olabilirler. Uygulamada daha çok emre yazılı şekilde düzenlenmektedirler. Gönderenin ya da yükletenin adına veya emrine düzenlenebilirler. Konşimento, taşınan malı temsil eder, o bakımdan konşimentonun devredilmesi,malın teslim edilmesi sonucunu doğurur. Konşimento gereğince kendisine mal teslim edilecek olan, veya emre yazılı konşimento durumunda, ciro ve teslim ile konşimentoyu devralan kimse malları teslim almaya yetkilidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç