Kobalt nedir?

Gümüş grisi renginde, işlenebilen, çelikten sert, dayanıklı bir madendir. Simgesi: Co, atom ağırlığı: 58,94, özgül ağırlığı: 8,8, ergime noktası: 1480° C, kaynama noktası: 3183° C.

Tabiatta daima arsenikle birleşmiş halde nikelle birlikte bulunur. En çok Yeni Kaledonya ve Kanada'da rastlanır. İsveçli kimyacı Brant tarafından 1735'te keşfedilmiştir. Endüstride tek başına maden halinde kullanılmaz, daha çok alaşım durumunda kullanılır. Porselen, emay, cam endüstrisinde yararlanılır.

Sertliğinden ötürü torna bıçaklarının yapıldığı çeliğe karıştırılır. Kobaltın çifte potasyum silikat bileşiği toz haline getirilerek «smalt» adı altında ressam boyası olarak satılır. «Karno belirteci» denilen «sodyum kobalt», «hekzanitrit» bileşiği «Hint sarısı» adıyla ressamlıkta, porselen, cam eşya boyamakta kullanılır. Almanca kötü ruh veya cin-gulyabani manasına gelen kobold kelimesinden gelir.

Eldeki bilgilere göre kobalt tuzları, miladdan 1000 yıl kadar önce pırlanta üretiminde, porselen, cam, çömlek ve çinide mavi renk hasıl etmede kullanılırdı. Özellikleri: Kobalt sert, gümüş renginde, davranış ve özellik bakımından nikel ile demire çok benzeyen bir metaldir. Erime noktası 1495°C ve kaynama noktası da 2967°C civarındadır. Özgül ağırlığı 8,99 g/cm 3 tür. Sertliği, saf demirinki kadardır. Çekme direnci 25 kg/mm 2 dir.

kobalt

Kobalt, periyodik tablonun yedinci grubunda olup, tipik bir geçiş elementidir. Oksidasyon sayısı 2+ ve 3+ olabilir. Atom numarası 27, atom ağırlığı 58,93’tür. Bilinen izotopları 54 Co’dan 64 Co’ya kadar sıralanır. Fakat tabii halde bulunanı 59 Co’dur, diğerleri sun’idir. 60 Co, 59 Co’nun nükleer reaktörlerde nötron bombardımanı ile elde edilip, yarılanma süresi 5,3 senedir. Etkileri radyumunkine benzer olup, tıpta radyasyon tedavisinde kullanılır.

Keza yiyeceklerin sterilize edilmesinde, radyografide ve radyokimyada kullanılır. Kükürt, karbon ve fosfor, kobaltın şekillendirilebilme özelliğini kötüleştirir. Kobalt, demire katıldığı zaman yüksek sıcaklıklarda yumuşamasını önler, bu sebepten hava çeliklerinin en mühim alaşım elemanıdır. Nikel gibi ferromagnetiktir. Fakat bu özellik, allotropik hal değişmesi sebebiyle 850°C’de kaybolur. Oksitlenme kabiliyeti demirden azdır. Kuru ve normal atmosfer şartlarında korozyona uğramaz.

Bulunuşu

Kobalt, tabiatta minerali az bulunan bir elementtir. En bilinen mineralleri, smaltin ((Co, Ni)As 2 ) ve kobaltit (CoAsS)tir. Bundan başka nikel ve bakır cevherlerinde az oranda bulunmaktadır. Fakat saf halde elde edilmesi, diğer elementlerden ayrılmasının zorluğundan dolayı hayli güç olup, bir sürü işlem gerektirir. Kobalt, oksit haline (Co 2 O 3 ) çevrilen minerallerinden bu oksidin karbon ile indirgenmesi ile veya amonyaklı kobalt (III) klorürün (Co(NH 3 )5Cl 3 ) hidrojen ile indirgenmesi suretiyle de elde edilmektedir. En önemli kobalt bileşikleri Co (NO 3 )26H 2 O ve CoSO 4 7H 2 O’dur.

Kullanılışı

Kobalt, bilhassa elektrolizle, diğer metallerin kaplanmasında kullanılır. Kobalt kaplama, çok parlak ve sert olduğu için nikelajdan daha iyidir. Fakat nikelaj daha ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Hava çelikleri içinde % 5 ile 12 arasında kobalt bulunur. Kobalt, çeliklere % 40’a kadar ilave edildiği zaman mıknatıslanma özelliğini iyileştirir. Bu sebepten mıknatısların vazgeçilmez bir alaşım elemanıdır.

Genel olarak kobalt, cam ve metal birleştirmelerinde yüksek sıcaklığa, oksitlenme ve korozyon dayanımı gereken yerlerde, gaz türbinleri motorlarında, türbin paletlerinde, vida, civata, egzost çıkış kanalları ve benzeri yerlerde kullanılır. İçerisinde % 20-65 arasında kobalt bulunan alaşımlar şiddetli korozif etkilere, aşınmaya oksitlenmeye direnç gösterirler. Bu bakımdan dişçilik ve cerrahi takımları, bıçak, pens, neşterler ile aydınlatma reflektörlerinde kobaltlı çelikler kullanılır.

Bu çelikler genel olarak kobalt yanında krom, volfram veya nikel, volfram ve molibden ihtiva ederler. Kobalt mavisi: Tenard mavisi olarak da bilinen kobalt mavisi en önemli mavi boyar maddelerdendir. Esası kobalt alüminat olup, zehirsizdir. Asit ve alkalilere karşı da dayanıklıdır. Çinko oksit ve kobalt mavisi vardır. Kobalt mavisi su veya yağa ilave edilerek kozmetikte kullanılır.

Kobaltın biyolojik önemi

Kobalt, B 12 vitaminiyle beraber kobalamin bileşiğini meydana getiren bir elementtir. Pankreasta önemli miktarda bulunur. İnsülinin ve bazı enzimlerin sentezlerinde kullanılır. Yeterince B 12 vitamini ihtiva eden besinler alındığında kobalt eksikliği görülmez.

Sözlükte "kobalt" ne demek?

1. Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşi renkte bir element, simgesi co.

Kobalt kelimesinin ingilizcesi

[Kobalt] n. cobalt, metallic chemical element
n. (also: Co) cobalt, brittle silver-white transition metal element used in a variety of alloys
n. cobalt
Köken: Almanca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç