Klasisizm nedir?

Edebiyatta, eski Yunan ve Roma yazarlarının eserlerinden ilham alınarak eser yazma akımıdır. Felsefede bu akım Kant'la başlamıştır. 17. yüzyıl Fransız edebiyatı klasisizm başlangıcını meydana getirmiş ve romantizme, yani 19. yüzyıl başlarına kadar sürmüştür. Güzel sanatlarda klasisizm önce İtalya'da başladı, sonra Fransa'ya, oradan da hızla öbür ülkelere geçti. 1660 Ekolü? olarak anılan Klasisizm; 17. yüzyılda Fransa?da doğmuştur. Söz konusu akımın temelinde Antik Yunan ve Roma sanatının özellikleri yer almaktadır. Klasisizm; açıklık, akılcılık, idealizm, soyluluk gibi çeşitli öğeleri bir uyum içinde ifade edilmesidir.

Rönesans ile büyük oranda gelişen Klasisizm, bu dönemde aristokrasinin etkisi ile varlığını tamamlamıştır. Klasisizm, felsefi bir dayanağı içinde barındırmaktadır. Rasyonalizmin etkisi son derece fazla olan bu akımda akılcılık büyük bir rol sahibidir. Klasisizm ile oluşturulan eserlerde aklın kusursuzluğu son derece aktiftir. Klasisizm, konusunu eski Yunan ve Roma mitolojisinden almaktadır. Bu durum, söz konusu akım ile anılan eserlerde kendini birçok açıdan göstermiştir. Özellikle de değişmeyen tipler, söz konusu etkinin en dikkat çeken örneklerinden biridir. ?Sanat sanat içindir.? anlayışı ile hareket eden Klasisizm?de sanatçılar bu fikrin etkisi ile kişiliklerinin gizlemektedirler.

İyi- kötü ayrımından bu şekilde uzak duran Klasisizm sanatçıları, aklın kusursuzluğunu burada da ortaya koymaktadırlar. Aristokrasinin bir meyvesi olan Klasisizm?de soyluluk kavramının ve akılcılığın yanı sıra anlatım özelliğinde yalın ve sade bir yol benimsenmiştir. Eserlerinde kişiliklerini gizleyen sanatçılar, işledikleri konudan çok, konunun nasıl işlendiğine önem vermektedirler. İnsan kavramı, Klasisizm?de değişmeyen fikirleri ve duyguları ile verilir. Klasisizm?de seçilen kahramanlar asla halkta kişiler değildir. Aristokratik temeliyle Klasisizm ile oluşturulan eserlerdeki kahramanlar seçkin kişilerdir.

Konu seçiminde ise sanatçılar, sıradan konulardan uzak dururlar. Gelip geçici konular yerine mitolojinin de etkisi ile büyük ve eski, köklü konulara yer verirler. Klasisizm, özellikle tiyatro ve deneme türlerinde kendisini göstermiştir. Bu iki türün yanı sıra fabl, eleştiri gibi türlerde de eserler veren Klasisizm, romandan oldukça uzak kalmıştır. Tiyatroda üç birlik kuralı ile hareket eden Klasisizm, kendisini en çok bu alanda hissettirmiştir. Olay, zaman ve yer birliği olarak adlandırılan üç birlik kuralı ile hareket eden Klasisizm, trajedi ve komedi türleri ile büyük eserler vermiştir.

Klasisizmin özellikleri

• Klasik sanatçılar akla ve sağduyuya önem ve­rirler. Duygu ve coşkuları, akıl yoluyla denetleme amacı güderler.
• Klasik sanatçılar eski Yunan ve Latin edebi­yatlarını Örnek alırlar. Klasizimin konuları mitolojiden seçilir.
• Klasiklere göre “doğa” denince, insanın iç dünyası anlaşılır. Klasik yapıtlarda insanın değiş­meyen duygu ve düşüncelerini işlerler.
• Klasikler, işledikleri konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verirler. Konular nasıl olsa, eski Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatında, mitolojide vardır.
• Klasikler biçim kusursuzluğuna önem verirler. Üslubun süssüz, açık, yapmacıktan uzak olmasına dikkat ederler.
• Klasikler, günlük gelip geçici ( moda ) konuları değil, yüzyıllara dayanabilecek, kalıcı konuları se­çerler.
• Klasikler, ahlaksal bir amaç güderler. Kahra­man olarak seçkin, olgun, bedensel ve ruhsal so­runları olmayan kişiler seçilir. Çocuklar ve halktan kişilere yer verilmez.
• Klasik yapıtlarda seçkin bir dil kullanılır. Kaba saba sözlere yer verilmez. Yapıtlar ulusal dillerle yazılmıştır.
• Klasik sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizler.
• İnsan dışındaki hiçbir şey önemsenmemiş; giysi, dekor, doğa görüntüleri İhmal edilmiştir.
• Klasik sanatçılar, eleştiri, deneme, fabl, mektup, felsefe gibi alanlarda yapıtlar vermişlerdir. Ancakklasisizmin türleri trajedi ve komedi gibi tiyatro türleridir. Roman türü gelişmemiştir.
• Klasik sanatçılar, tiyatroda üç birlik kuralına (zaman, yer ve olay) uydular.
• Trajedide Corneille, Racine; komedide Moliere; eleştiride Boileau; felsefe de Descartes, Pascal; fablda La Fontaine; özdeyişte La Rochefacault; romanda Mme De La Fayette, Fenelon, Daniele Defoe; karakterde La Bruyere klasisizmin temsilcileridir.

Klasisizm?in temsilcileri

•? Racine, Corneille: Trajedi
•?? Moliere: Komedi
?•? Montaigne: Denemeler
?•? La Bruyere: Karakterler
?•? La Fontaine: Fabl
?•? Boileau: Eleştiri
?•? Fenelon, Madame de la Fayette: Roman

Türk edebiyatı?nda klasisizm

Dünya edebiyatında adından çokça söz ettiren Klasisizm, Türk Edebiyatı?nda geri planda kalmıştır. Edebiyatımızın ilk çeviri roman olan ve Yusuf Kamil Paşa tarafından dilimize Fenelon?dan aktarılan Telemak, bu akımın özelliklerini taşımaktadır. Bunun yanı sıra Tanzimat Edebiyatı?nın önemli isimlerinden Şinasi?nin Şair Evlenmesi adlı oyunu şekil bakımından Klasisizm?in özelliklerinin taşımaktadır. Yine Tanzimat Dönemi?nden Ahmet Vefik Paşa?nın Moliere?den aktardığı eserler Türk Edebiyatı?nda Klasisizm?in en önemli miraslarındandır.

Sözlükte "klasisizm" ne demek?

1. Eski yunan, roma sanatından, yazınından kaynaklanan, xvii. yüzyılda fransa'dan yayılan sanat ve yazın çığırı.

Klasisizm kelimesinin ingilizcesi

n. classicism
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç