KEP nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır.

Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. KEP sistemi, tüm e-iş süreçlerinde kullanılabilir. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.

kep

Tüm vatandaşlar, kamu kurumları ve her sektörden, her ölçekteki işletme, önemli gördüğü ve yasal bir bildirim haline getirmek istediği tüm belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilir.

Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) ile ilgili yönetmelik; 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ne göre; kamu kuruluşlarının tebligatlarını , Anonim Şirket , Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere e-tebligat ile yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Yapılacak olan tebligatlar;  elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) ile yapılacak, standart elektronik posta adresleri (SEP) kullanılamayacaktır. Sistem sadece KEP ’ten KEP ’e çalışmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus KEP Sisteminin kapalı devre bir sistem oluşudur. Sistem sadece KEP ’ten KEP ’e çalışmaktadır. Yani;  …..@xmail.com.tr adresinden ……@nedir1.kep.tr adresine gönderim yapılamamaktadır. Yine aynı şekilde …….@nedir1.kep.tr adresinden ……..@xmail.com.tr adresine ileti gönderilememektedir. KEP hizmet sağlayıcılar  (KEPHS) BTK denetimi ve BTK mevzuatına tabi kurumlardır.

KEP kullanımının başlıca faydaları nelerdir?

• Çok hızlı olması.
• Teslim garantili olması.
• Maliyetleri ciddi oranda düşürmesi.
• Etkin zaman ve işgücü yönetimi sunması.
• Gönderiye müdahaleyi önler.
• Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.
• Zaman kazandırır.
• Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.
• Kullanım kolaylığı sunar.
• Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.
• Çevrecidir.
• Etik ve güvenilir çalışma ortamı sağlar.

KEP kullanımının en çok tercih edilen alanları

• Mutabakatİhtar ve İhbarTebligat
• Teklif, Sipariş ve Sözleşmeler
• İK Süreçleri (Bordro ve İzin Formları)
• Bildirimler
• Kalite Dokümanları
• Fatura İtirazı
• Beyanname gönderimi / alımı
• Bildirge gönderimi / alımı
• Başvuru İşlemleri
• Dilekçe gönderimleri / alımı
• Duyuru ve çağrıların yapılması
• İştirak taahhütnamesi gönderimi / alımı
• Sözleşme gönderimi / alımı
• Müşteri şikayetlerinin bildirilmesi / alınması
• Özgeçmiş gönderimi / alımı

Şirketlerin ve  kurumların bu faydaları elde edebilmeleri için cezai bir yaptırımı beklemek yerine iş süreçlerine KEP ’i dahil etmenin yollarını aramaları gerekir.

KEP hesap sahibinin yükümlülükleri nelerdir?

Hesap sahibi; KEP hesabı başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak KEPHS’ye vermekle, KEP hesabı bilgilerinde olan değişiklikleri, KEPHS’ye derhal bildirmekle, KEPHS ile imzaladığı sözleşmede veya taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullara uygun hareket etmekle, kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla, yükümlüdür.

Sözlükte "kep" ne demek?

1. Başlık, sipersiz şapka.
2. Hemşirelerin giydiği başlık.
3. Kimi törenlerde profesör ve öğrencilerin giydiği özel başlık.

Kep kelimesinin ingilizcesi

[Movement of Free Citizens] n. cap, bonnet, mortarboard, tile
Köken: İngilizce

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç