Keops piramidi nedir?

Keops piramidi; Mısır Arap Cumhuriyeti'nin başkenti Kahire'nin bir parçası olan El Giza'yı çevreleyen antik "Gize mezar kentinde" bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanın adıdır.

Bu piramidin Mısır firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü sanılmaktadır. 20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en büyük yapay (insan yapımı) yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır.

Keops piramidinin mimarlarının Khufu, İmhotep, Hemiunu olduğu düşünülüyor.

Keops piramidinin önemi

Keops piramidi dünyanın 7 harikasından biridir ve günümüze dek ulaşan tek eserdir.

Keops piramidinin özellikleri

1. 29°58'45.03¨K ve 31°08'03.69¨D koordinatlarında bulunur.

2. Çevre uzunluğu 922 m'dir.

3. Yüzey alanının büyüklüğü 53.056 m2'dir.

4. Hacmi 2.592.341 m3'tür.

5. Ağırlığı 5.000.000 ton'dur.

6. Her yaş blogu yaklaşık 2,5 ton ağırlığındadır.

7. Eğim oranı 14/11'dir.

8. Eğim derecesi 51°50'34" dir.

Keops piramidinin iç kısmında neler bulunur?

1. Al-Mamun’un adamlarının açtığı tünel

2. Granit tıpa blokları.

3. İniş Dehlizi.

4. Yeraltı Odası.

5. Çıkış Dehlizi.

6. "Kraliçe odası" ve "Havalandırma Kanalları" denilen, biri Sirius yıldızına yönelik olarak yapılmış iki kanal.

7. Yatay Dehliz.

8. Büyük Galeri.

9. Kral Odası ve Orion’un Zeta Orionis (Alnitak) ve Draco’nun alpha yıldızına yönelik olarak yapılmış, "Havalandırma Kanalları" denilen iki kanal.

10. Kral Odası'na geçiş veren oda (antişambr).

11. Hizmet ya da kaçış tüneli.

Keops piramidinin inşaası

Birçok Mısırlı bilimciye göre Büyük Piramit Dördüncü Hanedan’dan firavun Khufu için bir mezar olarak ve kimilerine göre 14 ile 20 yıl civarındaki bir süre zarfında inşa edilmiş ve yaklaşık MÖ 2551 yılında tamamlanmış olmalıdır. Kimileri mimarının Khufu’nun veziri olan Hemon ya da Hemiunu’nun olduğunu düşünürler. Büyük Piramit ya da Keops Piramidi, yontma taştan yapılma, 138 m yükseklikteki kare tabanlı bir piramittir. Bu piramidin orijinal yüksekliğinin 280 Mısır kübiti, yani 146.478 m olduğu sanılmaktadır. Fakat erozyon ve tepe kısmının yokluğu nedeniyle günümüzde yüksekliği 138,75 m'dir. Taban kenarlarından her biri 230.37 m. (440 kübit) uzunluktadır.

Yapılan hesaplamalara göre piramidin kütlesi 5.9 milyon ton ağırlığında, hacmi ise 2.500.000 m3'tür. Kimileri bu değerlerden yola çıkarak ve her gün 800 ton taşın yerleştirilebileceğini varsayarak inşaatın 20 yıl sürmüş olduğunu düşünmektedir. Piramidin ilk kesin ölçümleri 1880-1882 yıllarında Sir Flinders Petrie tarafından yapılmış ve ölçümleri "Gize piramitleri ve Tapınakları" adlı kitabında yayımlamıştır. Kuzeydoğu taşlarının arasındaki açıklık 0.5 mm. olarak saptanmıştır.

Piramidin tabanının dört kenarının birbirlerine, 58 mm'lik fark gözardı edilirse, eşit olduğu görülmektedir. Taban yatay ve hemen hemen düzdür (tabanın en alçak ve en yüksek noktaları arasındaki fark 21 mm.'yi geçmez. Kare tabanın kenarları 4 açısal dakika gözardı edilirse, manyetik kuzey yerine gerçek kuzey esas alınıp, tam olarak dört ana yöne oturtularak hizalanmıştır ve 12 açısal saniye gözardı edilirse, taban hatasız bir karedir. Petrie’nin ölçümlerine ve sonraki çalışmalarına göre, orijinal halinde, piramit 280 kübit yüksekliğinde idi ve her bir kenarı 440 kübit uzunluğundaydı. Bu oranlar pi/2’ye eşittir ki, bu da 22/7’ye, yani % 0.05’lik fark gözardı edilirse Pi sayısına denk düşer. Bazı Mısırlı rbilimcilere göre bu tesadüfi bir sonuç olmayıp, maksatlı olarak tasarlanmış bir orandır.

Keops piramidinin inşaa malzemeleri

Büyük Piramit bir ana kayanın üzerine inşa edilmiştir, yapı 2.3 milyon kireçtaşı (kalker) taş bloktan oluşur. Bu taş blokların çoğu muhtemelen civardaki bir taş ocağından getirilmiş ve kaplamada kullanılan Tura kireçtaşı Nil nehrinden taşınmış olmalıdır. Piramitte kullanılmış en büyük taşlar olan "kral odası"nın granit taşları ise bölgeye 500 milden fazla bir uzaklıkta bulunan Aswan’dan getirilmiş olup, ağırlıkları 25 ton ile 85 ton arasında değişmektedir.

Geleneksel olarak eski Mısırlılar taş blokları kayadan çekiçle takozlar çakma ve ıslatma yöntemlerini kullanarak koparırlardı. Kayaya çakılan takozların sayısı artınca taş blok çatlayan kayadan koparılırdı. Böylece koparılıp kesilen taş bloklar gemilerle Nil Nehri’nden taşınırdı.

Keops'un inşasında kullanılan 3 milyon kayanın her birinin kütlesi 2,5 ton ağırlığında. Kayaların her birinin yukarı taşınması için yüzlerce insanın aralıksız olarakçalıştığı sanılıyor. Merdivenlerin inşasında bakır ve taş aletler kullanılmış Keposun kayaları ise rampayla taşınmış.

Keops piramidi hakkında şaşırtıcı bilgiler

1. Keops piramidi 12 ton ağırlığında bloklardan oluşmuştur. Günde on blok yerleştirilirse yapımı tam 664 yıl sürer.

2. Piramitin üzerinde olduğu meridyen, karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya böler.

3. Yüksekliğinin (164 m.) bir milyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı verir.

4. Taban alanının, yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pi sayısını verir.

5. Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulundugu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.

6. Mumyalarda radyoaktif madde bulundugundan; mumyaları ilk kez bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

7. Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

8. Kirletilmiş suyu, bir kaç gün Piramit’in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

9. Piramit’in içerisinde süt, bir kaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.

10. Bitkiler Piramit’in içinde daha hızlı büyürler.

11. Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur.

12. Piramit'in çevresi 365,24 metredir. Yani bir yıl içindeki gün sayısını göstermektedir.

13. Çevresinin yüksekliğini iki katına böldüğümüzde, pi sayısı olan 3.1416'yı bulmaktayız.

Dış bağlantılar

Mısır piramitleri nedir?

Mısır piramitlerinin sırrı nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç