KBS nedir?

KBS, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi'nin kısaltmasıdır. Devletin temel görevlerinin başında bulunan kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kılmaktadır.

Bu anlayış doğrultusunda bakanlık tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi çalışmalarına başlanmıştır.

KBS projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say 2000 sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimi'ne katkı sağlayacak bir çok farklı uygulama da geliştirilmiştir.

KBS ile kamuda hayata geçirilecek uygulamalar nelerdir?

Kamu Personeli ve Maaşlar

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarda çalışanların yanı sıra temmuz sonuna kadar önce kadro karşılığı sözleşmeliler, daha sonra da 4-b ve 4-c personeli sisteme girecek.

Yıl sonuna kadar da işçiler dahil kamuda istihdam edilen bütün personel KBS sistemi içinde yer alacak. Halkaya son aşamada da belediye çalışanları dahil edilecek.

Taşıt ve demirbaş envanteri

Taşınır işlemleri; devletin taşıt, makina, ekipman, demirbaş gibi her türlü taşınır malları için de özel bir program gerçekleştirilecek. Bu programla hangi kurumun il, ilçe ve hizmet birimi bazında ne kadar, hangi modelde ve ne nitelikte taşıta sahip olduğu, aynı şekilde nerede ne kadar makina ve demirbaşı bulunduğu sisteme işlenecek.

Program, bazı Bakanlık ya da kamu kuruluşunda eksik, bazı kuruluşlarda ise fazla taşıt ya da ekipman bulunduğunda, ihtiyaçların karşılanmasına dönük aktarıma da imkan verecek.

Ödeme Emri

Kamu kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarıyla diğer harcamaları elektronik ortamda sisteme girildiğinde, bu bilgiler merkezde görülecek ve hemen değerlendirilecek. Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra yine elektronik ortamda ödeme için saymanlıklara gönderilecek.

Böylece ödeme işlemlerinde kağıt kullanımı kalkacak ve her işlem elektronik ortamda uygunluğu da kontrol edilerek, çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilecek.

Borcu var uyarısı

Kamu zararının takibi programı; kamuyla ilgili işlemler, tek bir sistem üzerinden ve tek bir tuşla yürütülecek. Hastane ya da bir kamu çalışanına fazla ödeme yapıldığında uyarı sistemi devreye girecek.

Ya da harcama biriminin devlete iş yapan bir müteahhitin hak edişinin ödenmesine ilişkin işlemleri sırasında, ödeme emri saymanlığa gönderilmeden önce müteahhidin devlete borcu varsa, sistem uyarı verecek.

Dosya bu uyarı bilgisiyle Saymanlığa aktarılacak. Saymanlık da, hak edişten söz konusu borcu ayırarak, emanete alacak ve daha sonra ilgili örneğin vergi borcuyla ilgili vergi dairesine aktaracak.

Belediyelere yakın izleme

KBS sistemiyle belediyelerin hesapları da yakından izlenebilecek. Halen 3 ayda bir detaylarıyla harcama, gelir ve banka hesaplarına ilişkin mizan hesaplarını Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderen belediyeler, KBS sistemiyle aylık olarak ve elektronik ortamda bilgi vermeye başlayacak.

İçişleri Bakanlığı ile birlikte belediyelerin hesap bilgilerinin doğruluğunun incelenmesine dönük bir çalışma da yapılacak. Bu şekilde belediyelerin mali bilgilerinin sağlıklı bir ortamda tutulması ve değerlendirilmesi sağlanacak.

KBS sisteminin belediyelere entegrasyonu, büyükşehirler ve il belediyeleri başta olmak üzere yeterli alt yapıya sahip belediyelerden başlayacak. Sistem daha sonra yaygınlaştırılacak.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç