Kaza ve kadere iman

Kaza ve kadere iman, Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatlarına inanmak demektir. Bu sıfatlara inanan kimse, kader ve kazaya da inanmış olur. Kader ve kaza, iman esaslarından söz eden ayetlerde zikredilmemiştir. Ancak her şeyin Allah’ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden ayetlerin yanı sıra, ilahi ilmin olmuş ve olacak tüm varlık ve olayları kuşattığını belirten ayetlerde bu esas vurgulanmıştır.

Bu ayetlerin bir kısmı şunlardır:

1. “Onun (Allah’ın) katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.” (Ra`d suresi, 8. ayet.)

2. “Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” (Furkan suresi, 2. ayet.)

3. “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez...” (Tevbe suresi, 51. ayet.)

Hz. Peygamber de Cibril hadisi diye bilinen hadiste olduğu gibi, çeşitli hadislerinde kadere imanı iman esasları arasında saymıştır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrail (a.s.) Peygamberimiz’e, “İman nedir?” diye sormuş, o da “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır.” cevabını vermiştir. İşte belirtilen bu ayetler ve hadisler çerçevesinde kaza ve kadere inanmak gerekir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç