Kardinal nedir?

Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi reisini seçen meclisin azası olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır. Hıristiyanların din adamlarına prétre, yani "papaz ve keşiş" denir. Ortodoksların en büyüğüne patrik, orta derecelerdeki papazlara pasteur denir. İncil okuyucularına kıssis, kıssisin üst derecesine üskuf ismi verilir. Bunlar bizdeki müfti karşılığıdır. Üskuflerin yüksek derecesindekilere evéque veya piskopos, daha yükseklerine arşövek veya metropolit veya matran adı verilir. Bunlar kadıları, yani hakimleridir. Kilisede ayin yaptıranlara cosilik, aşağı derecedekilere curé veya şemmas ve kilise hizmetçilerine ermite veya şemamise denir. Yalnız ibadetle meşgul olanlararahip denir. papa Roma’dadır. Bundan sonrakilerkardinal diye tanınır.

Eski Roma’da bu ünvan, papanın en mühim müşavirleri olan piskopos ve rahiplere verilmekte idi. Tarihteki zaman içinde nüfuzları çok artmış ve papanın tek seçicileri olmuşlardır. Kardinal olmak için papaz olmak şarttır. Kardinaller, kral ailesindeki prenslerle aynı seviyede tutulmuşlardır.

Kardinallik, bütünüyle kilise hukukuna dayanır. Kilise hukuku kardinallerin vazifesini şöyle tarif eder: "Kardinaller, papalığın senatosunu teşkil ederler. Katolik kilisesinin idaresinde onun başlıca müşavir ve yardımcılarıdır."

Yeni kardinal atama papanın yetkisindedir. Papa kardinallerden meydana gelen bir toplantıda yeni kardinallerin adlarını açıklar. 1586’da Birinci Sıxtus kardinal sayısını yetmişle sınırladı. Bunlardan altısı kardinal piskopos, ellisi kardinal papaz on dördü kardinal diyakozdu. Yirmi üçüncü Johannes’in bu kısıtlamayı kaldırmasından sonra kardinal sayısı yüz’ü aştı. Papanın seçiminden sonra halka açık bir törenle kardinallere kardinallik simgeleri olan kırmızı başlıkla yüzük takılır.

Sözlükte "kardinal" ne demek?

1. Papa'yı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan her biri.

Kardinal kelimesinin ingilizcesi

[Kardinal Offishall] n. cardinal, high ranking official of the roman Catholic Church; deep red color; crested finch
adj. cardinal, main, primary, fundamental
adv. cardinally, essentially, fundamentally, primarily
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç