Kar maksimizasyonu nedir? (Ekonomi)

(Profit maximization) Bir firmanın üretim hacmini toplam karı en yüksek düzeye çıkartacak düzeyde belirlemesi. Ekonomik Teoride kabul edilen varsayıma göre firmanın amacı karını maksimum yapmak, ya da karını mümkün olan en yüksek düzeye çıkartmaktır. O nedenle, firma bu amacı gerçekleştirecek üretim düzeyinde karar kılar. Pratik açıdan kar maksimizasyonu, her üretim düzeyinde, üretim maliyeti ile toplam gelirleri gösteren bir tablo düzenlenerek belirlenebilir. Toplam satış gelirlerinin toplam maliyeti aşan kısmının (kar) en yüksek olduğu üretim düzeyinde maksimum kar sağlanmış demektir ve firma faaliyet hacmini bu miktarla sınırlandırır. Kar maksimizasyonunu belirlemenin diğer bir yolu da her ilave üretim biriminin satışından elde edilen Marjinal Gelirin aynı birimin Marjinal Maliyetinden daha büyük olup olmadığının araştırılmasıdır. Marjinal gelir, marjinal maliyetten büyük olduğu sürece firmanın üretimini genişletmesi toplam karı da arttırır. Ancak bu ikisinin birbirine eşitlendiği noktada kar maksimizasyonu sağlanmış olur ve üretimdeki artış durdurulur (Bkz. Firma Teorisi).

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç