Kampanya nedir?

Bir gayeyi, bir işi veya bir çalışmayı gerçekleştirmek için belirli bir süreyi içine alan her türlü siyasi, sosyal ve iktisadi teşebbüs. Buna propaganda da denilmektedir.

Önemli bir işin yapılabilmesi için teşkilatlanarak yorucu ve sıkıcı bir çalışmaya girmeye; bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı korunmak ve tedbir almak maksadıyla halkı aşı olmaya çağırma ve desteklerini almaya da kampanya denir. Ayrıca zelzele, sel, yangın gibi felaketzedelere yardım etmek ve acılarına maddi ve manevi yönden ortak olabilmek için, halkın desteğine başvurmaya da bu isim verilir. Yine, kişilerin yalnız başlarına yapamıyacakları okul, cami, köprü vs. gibi işlerin bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması, gerekli yardımın sağlanması için de bu yola başvurulur. Bunların yanısıra çiftçilerin, belirli bir süre içerisinde ürünlerini toplama, satma dağıtma gibi işlerine de kampanya denir. Çay, fındık, şekerpancarı toplama kampanyası gibi.

Bir ülke içerisinde veya dünyada barış, adalet, hak ve hürriyeti sağlamak arzusundan dolayı yapılan hareket ve teşebbüslere de kampanya denir. Belirli bir ticaret hacmi olan fabrika ve işyerlerinde, ticari faaliyetlerini içerisine alan döneme de bu isim verilir. Günümüzde, seçim kampanyası, okuma- yazma kampanyası, depremzedelere yardım kampanyası vb. kampanya isimleri kullanılmaktadır.

KAMU DAVASI (Bkz. amme Davası) KAMU HİZMETİ (Bkz. Amme Hizmeti) KAMU HUKUKU (Bkz. Amme Hukuku) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (KİT);

Sermayesinin yarısından fazlası devlete veya İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olup, ekonomik alanda faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk olan müesseseler.

Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK), sermayesinin tamamı devlete ait olan, ancak tekel niteliğinde mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak maksadıyla kanunla kurulan ve kamu hizmeti ağır basan KİT’tir. Bu müesseseler, 2929 sıyılı kanuna bağlı olarak özel kanunla kurulur. Üçüncü kişilerle ilişkileri bakımından özel hukuk tüzel kişisi, yönetim ve denetim bakımından kamu hukuku tüzel kişisidirler. Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı olup, serbest kuruluşlardır. Sermayesinin tamamı devlete ait bulunan İDT’nin kurmuş bulunduğu, tüzel kişiliği olan işletmelere müessese; sermayesinin yarısından fazlası İDT veya kamu iktisadi kuruluşuna ait anonim şirketlere bağlı ortaklık Kamu İktisadi Kuruluşlarının, İktisadi Devlet Teşekkülünün yahut da bağlı ortaklığın sermayesinin en az % 26 ve en

çok % 50’sine katıldığı anonim şirketlere iştirak denir. Türkiye’deki iktisadi devlet teşekkülleri şunlardır:

MKE, ASOK (Teksan, Tümosan, Asilçelik), ORÜS (orman ürünleri), Türkiye Çimento Sanayii, Demir Çelik İşi, SEKA, Etibank, Türkiye Taşkömürü K.Türkiye Kömür İşl., Et Balık Kurumu, TMO, TPAO, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları, Yem Sanayii, TZDK, DMO, Türkiye Deniz İşl., Türk Gemi Sanayii A.Ş., Türkiye gübre Sanayii. Kamu İktisadi Kuruluşları ise:

TEK, Çaykur, Tekel, Tarım İşl., TCDD, PTT, DHMİ ve THY.

Sözlükte "kampanya" ne demek?

1. (politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) belirli bir süredeki etkinlik dönemi.

Cümle içinde kullanımı

Seçim kampanyası.
Bağış kampanyası.
Yetki kanununa karşı gençlerin giriştiği kampanya sade Berlin'e inhisar etmiyor.
- H. Taner

Kampanya kelimesinin ingilizcesi

n. campaign
Köken: İtalyanca

Kampanya ne demek? (Ekonomi)

(Campaign) Belirli bir amacın sağlanması için girişilen planlı ve geniş kapsamlı faaliyet. Birbiriyle ilgili, birbirini tamamlayıcı nitelikteki reklam ve geliştirme faaliyetleri.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç