Kameralizm nedir? (Ekonomi)

(Cameralism) XVIII. asır ortalarında Almanya ve Avusturya’da ortaya çıkan bir tür Merkantilizm akımıdır. Servetin, devlet tarafından nasıl yaratıldığı ve nasıl kullanıldığı üzerinde durur. "Kamera" oda anlamına gelip o devirlerde Kral Hazinesi’ni ifade ediyordu. Kameralizmin ekonomik teorisinin mali politika, hükümet yönetimi ve teknoloji ile ilgili yönleri vardır. Kameralizm yalnızca devletin serveti en iyi şekilde elde etme yolları ile değil, aynı zamanda servetin en iyi kullanım alanlarıyla da ilgilenmiştir. Merkantilistlerin tersine, Kameralistler ticari yayılma yerine, yurt içi sanayi yoğunlaşmasının önemini vurgulamışlardır. Onların asıl amacı, iç endüstriyi geliştirmek ve kendi kendine yeterli bir ekonomi oluşturmaktı. Hızlı nüfus artışım milli hasılayı genişletmenin bir yolu olarak görmüşler ve yurtiçi ürünlerin tüketimini özendirmişlerdir. Merkezi hükümet gelirlerini ulusal servetin en önemli indeksi olarak kabul ederler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç