Kalite nedir?

Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği. Mala değer verdiren, yapım, dış manzara, renk ve tat gibi ona ait özelliklerin hepsine kalite denir. Burada ifade edilen, herhangi bir bakımdan, üstünlük ve eksikliktir. Halk dilinde kalite, üstünlüğü, iyiliği belirtir. Avrupa kalite kontrol birliğine göre ise kalite, bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme kabiliyetini ortaya koyan özelliklerin hepsidir. Sanayi içindeki manası ise bir firmanın ürettiği ürünü, aynı gaye ile ürettiği benzer olanlardan veya başka firmalarca üretilenlerden ayıran özelliklerin toplamıdır. Üretimde kalite, tespit edilmiş iki sınır arasında kalınabilme özelliği şeklinde de tarif edilebilir.

Üreticinin kalitede aradığı özellikler fabrikada proje çalışmaları yapılarak tespit edilir. Bunun neticesinde ilerleme ve gelişmeye göre mal üretmede kullanılacak tezgah, araç ve aletlerin tespiti yapılır. Böylece kaliteli mal üretimi için lüzumlu olan tedbirler önceden alınır. Kalitede beğenilme ve maliyet iç içedir. Bir firma birbirine benzer, fakat değişik kalitede ürün üretip farklı fiyatlarla satabilir. Bu ürünler arasında tabii olarak güvenilirlik açısından farklar olur. Daha fazla masrafla, emekle bir malı daha kaliteli yapmak mümkündür. Yalnız mühim olan hem kalite hem de alım gücünün beraberce düşünülmesidir. Bu bakımdan herkesce benimsenecek mutlak kaliteden söz edilemez.

Bazı ürünlerin kalite durumları milli veya milletlerarası standartlara göre belirlenir. Bunlara uyulması gerekir. Uyulmadığı zaman bilhassa ihracatta olan aksaklıklar, milli ekonomi bakımından çok zararlı neticeler doğurur. Bugün üretim sanayiinde ölçme teknikleri o kadar gelişmiştir ki, kusurlu malları tespit etmek çok kolay ve basittir. Kusurlu olduğu için işe yaramayan veya zarara sebep olan ürün değeri, her ülke için çok önemli boyutlardadır. Bunu ortadan kaldırmak veya çok azaltmak için daha iyi, daha kontrollu mal imali ancak kalite kontrolunun çok iyi yapılmasına bağlıdır.

Sözlükte "kalite" ne demek?

1. Bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, nitelik.
2. (fransızcada kullanılmaz) üstün nitelikli.

Cümle içinde kullanımı

Kalite şarap.

Kalite kelimesinin ingilizcesi

n. quality, chop, class, grade, sort, standard, water
Köken: Fransızca

Yorumlar

Sultan 19.12.2016
Teşekürler. Güzel anlatmışsınız. Ama daha kısa olabilirdi. Ödev olarak verseler hepsini yazamam.??
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç