Kabine nedir?

Bir hükümette «Bakanlar Kurulu» na verilen addır. Türkiye Cumhuriyeti devleti idaresinde kabine, yürütme organıdır; Büyük Millet Meclisi'nİn aldığı kararları uygular. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir başbakan ve onun tayin ettiği bakanlardan meydana gelir. Türkiye Hükümeti kabinesi 1 başbakan, devlet bakanları ve 18 bakandan kurulur. Bu 18 bakan şunlardır: Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim, Tekel, Sağlık, Çalışma, Tarım, Maliye, Sanayi, Turizm ve Tanıtma, Ticaret, İmar ve İskan, Ulaştırma, Adalet, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, köy İşleri.

Devlet yönetiminde birçok sistem uygulanır. Kabine Sistemi bunlardan birisidir. Sistemi anlamak için öncelikle kabine kavramının ne olduğunu bilmek gerekir. Hükümette, bakanlar kuruluna kabine denir. Hükümet başkanının idaresinde çalışan kabine üyeleri, hükümeti meydana getirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet idaresinde ise kabine, yürütme organıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararlar uygulanıp, hükümet kurulurken cumhurbaşkanı bir başbakan tayin eder. Başbakan da kabine üyelerini seçer ve devlet başkanının onayına sunar. Türkiye Hükümeti kabinesi 1 başbakan, başbakan yardımcıları, devlet bakanları ve 21 bakandan oluşur. Kabine Hükümeti Sistemi, yürütme gücünün başında cumhurbaşkanının bulunduğu, halkın oylarıyla seçilen başbakanın birlikte çalışacağı bakanları bizzat seçmesiyle ve cumhurbaşkanının onayıyla kurulan hükümet şeklidir.

Türkiye’de, 29 Ekim 1923'te, Cumhuriyet’in ilanı ile Meclis Hükümeti Sistemi’nden Kabine Sistemi’ne geçildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kabinesi, ilk başbakan İsmet Bey (İsmet İnönü) tarafından kuruldu. Bu hükümet şekli ile aynı zamanda kuvvetler ayrılığı ilkesi için önemli bir adım atıldı. Eski sistemde meclis başkanı başbakan olarak atanır, bakanlar ise meclis içinden tek tek seçilirdi. Fakat kabine sistemiyle birlikte başbakan, halkın oyuyla ve cumhurbaşkanının onayıyla hükümetini kurmaya başladı. Başbakan, Bakanlar Kurulu’ndaki bakanlarını uyumlu çalışabileceği kişilerden belirler, cumhurbaşkanının onayına bu şekilde sunar. Onay alındıktan sonra da hükümet meclisten alacağı güvenoyu ile görevine başlar.

Kabine görev ve yetkileri

Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından atanır. Bakanlar, milletvekilleri ya da milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasın dan Başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanı'nca atanır. Bakanların görevlerine, gerektiğinde Başbakan'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından son verilebilir.

Bakanlar Kurulu oluştuğunda, programı TBMM'nde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu alan hükümet göreve başlar ve Bakanlar Kurulu genel siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve örgütsel oluşumu yasayla olur. Her bakanlığın ayrı bir görev ve örgüt yasası vardır. Anayasa'nın, Bakanlar Kurulu ile ilgili bölümünde ulusal savunmaya da yer verilmiştir. Bu bölümde görev ve yetkileri düzenlenen kurumlar, Başkomutanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'dur.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, ıçişleri ve Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşur. Ulusal güvenlik siyasetinin belirlenmesi, saptanması ve uygulanması ile ilgili kararlar alır. Bu kararları Bakanlar Kurulu'na tavsiye eder. Kurul'un, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü önlemlere ilişkin kararlar Bakanlar Kurulu'nca öncelikle dikkate alınır.

Sözlükte "kabine" ne demek?

1. Bakanlar kurulu.
2. Kabin.
3. Hela, tuvalet.

Cümle içinde kullanımı

Rengi doktor kabinelerinin kapılarındaki cilalı siyah levhalar gibi parlıyor.
- A. Gündüz

Kabine kelimesinin ingilizcesi

[Kabine (die) ] n. cabin; cottage; compartment; cubicle; private compartment in a railway sleeping car
n. cabin, booth, car
n. cabinet, council of ministers
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç