K nedir?

Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses ka veya ke denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan çıkarılan süreksiz ve sert bir sessiz harf olduğundan sesli-sessiz uyumunu gerektirir.

K ince ve kalın şekliyle sekizinci yüzyıldan bu yana, Eski Türkçeden beri bütün Türk lehçelerinde kullanılmış bir sestir. Türkçe kelimelerin başında, ortasında ve sonunda bulunur. Birçok kelimede yüzyıllar boyunca hiç değişmeden gelmiştir. Ancak Anadolu ve Azeri lehçelerinde bazı kelimelerde yumuşayarak g' ye dönüşmüştür. Kök-gök, köl-göl, köz-göz, kemi-gemi, küve-güve gibi.

Tarih boyunca Fenike, Etrüks, Yunan ve Latin dillerinde de bulunan k sesi, bugün Avrupa dillerinde bazı kelimelerde yer alırken bazı kelimelerde de c ile temsil edilmeketidr.

Türkçe’de 1928’de yapılan harf inkılabı ile Osmanlı alfabesi kaldırılıp Latin alfabesi getirilince, yeni alfabe düzenlenirken k harfi kabul edilmiştir.

Ayrıca k, matematikte sayı harfi olarak, 150 veya 250’yi temsil eder. Üzerine bir çizgi konulup ( k) şeklinde kullanılırsa 150 binin karşılığı olur. Mutlak ısı derecelerinden Kelvin, bu harf (°K) şeklinde kullanılarak ifade edilir.

Küçük k aynı zamanda kilonun sembolü olarak da kullanılır.

Sözlükte "k" ne demek?

1. Türk abecesinin on dördüncü harfi. ke adı verilen bu harf, sesbilim bakımından ince ünlülerle öndamak, kalın ünlülerle artdamak ünsüzlerinin ötümsüzüdür.
2. Potasyum'un simgesi.

K kelimesinin ingilizcesi

n. eleventh letter of the English alphabet
n. alright, I agree (Internet Slang)

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç