Jeofizik nedir?

Fiziğin prensiplerinin yerkürenin incelenmesine uygulanması. Jeofizik, katı yerküresinin fiziği, okyanusların fiziği diye sınıflandırılabilir.

Uygulamalı jeofiziğin konusu; yerkabuğunun üst kısımlarında bulunan, boyutları sınırlı ve derinliği az olan yeraltı yapılarını ve özel durumları incelemektir. Yeraltındaki antilelinalleri, senlelinalleri, fayları maden yataklarını ve sedimanların (tabakaların) altındaki temel kayacın engebelerini aramak, bu tür çalışmalara girer.

Bu gibi aramaların çoğunun ekonomik bir maksadı vardır. Maden, petrol, su aramak ve inşaat mühendisliği ile ilgili problemlere çözüm aramak gibi. Uygulamalı jeofiziğin belli başlı metodları şunlardır:

a) Arzın gravitasyon alanındaki değişimlerinin incelenmesi, yerçekimi ivmesi gnin ölçülmesi ve ölçülerden elde edilen sonuçların değerlendirilerek yeraltındaki durumun belirlenmesi maksadıyla yorumlarda bulunmasıdır.

b) Manyetik metod: Manyetik metodun gayesi yerin manyetik alanındaki değişimlerin incelenmesidir. c) Elektrik ve elektromanyetik arama metodları: Elektrik prospeksiyonda elektrik veya elektromanyetik alanın belirli bir özelliği ölçülür. Ölçülen parametreler tabiatta potansiyel farkları, özdirenç, elektromanyetik alan vektörünün bileşenleri, indüksiyon polarizasyonu vb. gibi çok çeşitli ve birbirinden farklı olabilir.

Elektrik metodları genel anlamda ikiye ayrılır

Elektrik metodları

a) Doğan potansiyel metodu, b) Eşpotansiyel metodu, c) Özdirenç metodlar.

Elektromanyetik metodlar

a) Afmag metodu,

b) Magnetotelürik metod,

c) İndüksiyon polarizasyon metodu.

d) Sismik metodlar: Sun’i olarak zelzeleye benzer sarsıntılarla yeraltının yapısını aramakta kullanılır. İki türlü sismik metod vardır: 1) Sismik kırılma metodu, 2) Sismik yansıma metodu.

Çalışma alanları

eofizik mühendisleri, T.C Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik Arama, Tübitak Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı birimler, İl Özel İdareleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Toprak-Su, Büyükşehir Belediyeleri, Dz.K.K., Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Yabancı petrol şirketleri, Özel maden, Sondaj, Geoteknik, İnşaat şirketleri ile belediyelerde çalışmaktadırlar.

Sözlükte "jeofizik" ne demek?

1. Yeryuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal, fiziksel olayların incelenmesi.

Jeofizik kelimesinin ingilizcesi

n. geophysics
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç