İzm nedir?

İzm, İngilizce de “ism” eki olarak kullanılır ve kelime sonlarına gelerek geldiği ismi bir akımın, bir fikir yumağının adı haline dönüştürür.

İzm'in Türk dilindeki karşılığı -cılık, -cilik, -culuk, -çülük vb. ekleridir. Ancak bu ekler yerine, iltimas mantalitesinden ötürü ''ism'' ekinin devşirilmiş şekli olan ''izm'' eki Türkçe de yaygınlaşmıştır. Bu eki alan kelimeler bir mantaliteyi, bir teoriyi, bir fikri, bir doktrini, bir akımı, bir sanat akımını vs. ifade etmek için kullanılmaktadır.

Örneğin terörizm-yıldırıcılık, pragmatizm-yararcılık, natüralizm-doğalcılık, materyalizm-maddecilik, liberalizm-özgürlükçülük, kemalizm-Atatürkçülük, fundamentalism-köktencilik, anarşizm-devletsizcilik gibi.

İzm'ler ne ifade eder?

İzm ekinin ifade ettiği manayı temsil eden kelime ise ideolojidir. İdeoloji ide sözcüğünden türemiştir ve fikir bilimi manasına gelmektedir.

Yapılan genel bir tanıma göre ideoloji siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral ve estetik düşünceler bütününü temsil etmektedir.

Özünde belli bir toplumsal küme ya da sınıfa has fikirleri bütünleştiren -izm,ler diğer taraftan insanın düşünce özgürlüğüne ket vurarak kendi mensuplarını fikirsel olarak sınırlandırarak limitlerini kendi belirlediği alanda insanları düşünmeye yönlendirmektedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç