İyon nedir?

Pozitif (H-), ya da negatif (-) yükler taşıyan atomlara ve atom gruplarına denir.

Bir atom, elektrik bakımından nötr'dür. Herhangi bir olay sonunda bu eşitlik bozulur, atom pozitif veya negatif elektrikle yüklenirse, iyon haline geçmiş olur. Gaz için de iyonlaşma deyimi kullanılır. Elektriğin gazlar içinden akışı, iyonlar ve iyonlaşma ile olur.

İyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelebilir: 2Na + Cl 2 › 2Na + Cl - Bu reaksiyonda sodyum(?a), klor (Cl) atomuna elektron vermektedir. Böylece pozitif yüklü sodyum iyonu (Na + ) ile negatif yüklü klorür iyonu (Cl - ) meydana gelmektedir. Bazen iyonik olmayan bir bileşiğe bir proton gidişi ile pozitif yüklü kök meydana gelir: NH 3 + H + Cl Ø NH 4+ + Cl -

Atomların veya moleküllerin, elektronlar veya fotonlar ile bombardımanından da iyonlar elde edilir. Pozitif ve negatif iyonların meydana getirdiği bileşiklere iyonik bileşikler denir. Genellikle iyonik bileşikler katı ve kristal yapıya sahiptirler. Bir kristal yapıda iyonlar çeşitli şekilde dizilmiştir. Dizilişe bağlı olarak da kristal türleri ortaya çıkmıştır. Zıt elektrik yüklü iyonlar arasındaki elektro statik çekim kuvveti büyük olduğu için, iyonik bileşikler oldukça kararlıdır.

İyonik bileşikler ısıtılarak eritildiği zaman veya suda çözündüğü zaman bileşiği meydana getiren iyonlar serbest kalır ve hareket haline geçerler. Bu yüzden erimiş iyonik bileşikler elektriği çok güzel iletir. Buna karşılık kristal iyonik bileşikler zayıf iletkendir. Çünkü iyonlar hareket serbestliğine sahip değildirler.

İyonik bileşikler, polar çözücülerde çözünürler. Sıvı çözelti içinde dağılmış iyonlar, büyük elektriki çekim kuvveti sebebiyle çözücünün moleküllerini kendine bağlarlar. Bu duruma iyonun solvate olması denir. Eğer çözücü su ise solvate yerine hidrate kelimesi kullanılır. İyon tarafından tutulan su molekülü miktarı, iyon yüküne bağlıdır. Al 3+ iyonu Al (H 2 O) 63+ şeklinde Cu 2+ iyonu ise CU (H 2 O) 22+ şeklinde hidrate olur.

Sözlükte "iyon" ne demek?

1. Bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atom ya da bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

İyon kelimesinin ingilizcesi

adj. ionic
n. ion
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç