İsnad nedir?

İsnad Arapça sened, destek anlamlarına gelmektedir. İslamda, hadisleri rivayet eden kişilerin (ravi) adlarının belirtilmesi, isnadın güvenilirliği, hadisin geçerliliğini belirler.

İsnad asıl hadis metninden önce gelir ve “A’ya (genellikle sahabilerden biri) dayanarak B’nin, B’ye dayanarak C’nin, C’ye dayanarak D’nin bana anlattığına göre Hz. Muhammed de­miştir ki, biçiminde ifade edilir.

Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca ve ölümünden sonra hadisler genellikle sahabiler (peygamberin yakın arkadaşları) tarafın­dan ve isnadsız olarak aktarılıyordu. İsnad ancak birkaç kuşak sonra (İS y. 700) metnin ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.

İsnadı “hadisin metnine ulaştıran yolu haber ver­mek”, senedi de “hadis metnine ulaştıran yol” diye tarif etmiş­lerdir. Buna sened denmesinin sebebi, hafızların hadislerin sıhhatine veya zayıflığına hükmetmek için ona dayanmalarındandır.

Bu kelimeyi kullanırken lügat manasını göz önünde tut­muşlardır. Lügat itibarıyla sened, duvar vb. yaslandığın, dayan­dığın şey demektir. Muhaddisler hem senedi hem de isnadı bir­birlerinin yerine kullanırlar. Bununla ne kastedildiği kullanıl­dığı yerdeki karinelerle anlaşılır.

Hukukta İsnad nedir?

İşlenilen suçun birisine yüklenilebilmesi için, suçu işleyenin sorumluluk ehliyetinin tam olması, bir fiilin failine isnad edebilme kabiliyeti olması gereklidir. Buna hukukta isnad edebilme yeteneği de denir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç