İsmi azam nedir?

İsm-i Azam, Allah’ın bütün esma-i hüsnasının manasını içinde toplayan ismi. En büyük isim Âzam, “en büyük, en ulu, en azim” demektir.

Allah Teala'nın Kur'an ve hadis-i şeriflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esma-Ül Hüsna?ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'min etmektir. İsm-i Azam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terkederlerdi. Çünkü İsm-i A'zam'ın Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabul edildiği rivayet olunmuştur.

İsm-i A'zam'ın Esma-Ül Hüsna?dan hangi isim olduğu hakkında, İslam alimleri ayrı ayrı kanaatler ileri sürmüşlerdir. Büyük ekseriyetin kanaatı, İsm-i A'zam'ın, lafza-i Celal yani Allah ismi olduğudur. Hz. Ali Efendimize göre İsm-i Azam tek isim değildir. Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus'tan ibaret 6 isimdir.

İmam-ı A'zam'a göre, İsm-i Azam, Hakem ve Adl olmak üzere iki isimdir. Gavs-ı A'zam'ın İsm-i A'zam'ı, Hayy ismidir. İmam-ı Rabbani?ye göre de İsm-i Azam, Kayyum?dur. Görüldüğü gibi İslam büyükleri, İsm-i A'zam'ı farklı isimlerde bulmuştur. Belki de her birinin hususi alemine tecelli eden İsm-i azam değişik olmuştur.

Esma-Ül Hüsna içinde bir İsm-i Azam olduğu gibi, her isim için de azami bir mertebe vardır. Bazan bir ismin azami mertebesi, İsm-i Azam ile karıştırılır; o isim azami mertebedeki tecellisi sebebiyle İsm-i Azam sanılır. İsm-i A'zam'ın her alime göre değişik olmasının bir sebebi de budur.

İsmi Âzam duası

Bismillahirrahmanirrahiym.

Ya Cemilu Ya Allah
Ya Karibu Ya Allah
Ya Mücibu Ya Allah
Ya Habibu Ya Allah

Ya Raufu Ya Allah
Ya Atufu Ya Allah
Ya Ma’rufu Ya Allah
Ya Latifü Ya Allah

Ya Azimü Ya Allah
Ya Hannanü Ya Allah
Ya Mennanü Ya Allah
Ya Deyyanü Ya Allah

Ya Subhanü Ya Allah
Ya Emanü Ya Allah
Ya Bürhanü Ya Allah
Ya Sultanü Ya Allah

Ya Müste'anü Ya Allah
Ya Muhsinü Ya Allah
Ya Mütealü Ya Allah
Ya Rahmanü Ya Allah

Ya Rahimü Ya Allah
Ya Kerimü Ya Allah
Ya Mecidü Ya Allah
Ya Ferdü Ya Allah

Ya Vitru Ya Allah
Ya Ehadü Ya Allah
Ya Samedü Ya Allah
Ya Mahmudu Ya Allah

Ya Sadıka'l-va’di Ya Allah
Ya Aliyyü Ya Allah
Ya Ganiyyü Ya Allah
Ya Şafi Ya Allah

Ya Kafi Ya Allah
Ya Muafi Ya Allah
Ya Baki Ya Allah
Ya Hadi Ya Allah

Ya Kadiru Ya Allah
Ya Satiru Ya Allah
Ya Kahharu Ya Allah
Ya Cebbaru Ya Allah

Ya Gaffaru Ya Allah
Ya Fettahu Ya Allah

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç