IQ ne demek?

IQ, “intelligence quotient” yani “zeka katsayısı” teriminin kısaltmasını temsil etmektedir.

IQ kavramı ilk kez 1912 yılında Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından ortaya konmuştur. IQ, ile amaç; zeka düzeyinin belirli testlerin gerçekleştirilmesi suretiyle belirlenmesidir.

Zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçümleyip diğer bireylerle kıyaslama amacıyla ortaya çıkmıştır. Zeka ile ilgili bu kıyaslama ve seviye tespiti çalışmasına tarihte ilk kez, milattan önce 2200’lü yıllarda Çinli hükümdarların hizmetçi alımlarında kullandıkları bir çeşit yetenek sınavında rastlanmaktadır.

Mısır’da da benzeri bilişsel yetenek sınavları kullanılarak yönetici ve yardımcılar seçildiği bilinmektedir. Ancak bildiğimiz anlamda zeka testleri üzerine ilk çalışmalar 19. yüzyıl sonlarına doğru başlamıştır. Bu çalışmalar, zekayı kişisel psikolojiye ve onunla ilişkilendirilen objektif etkenlere bağlantılayarak açıklamaya çalışmış olmasıyla o dönem için devrim niteliğinde sayılmaktadır.

iq

1905 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon zekayı ölçmek için bir sistem geliştirmişlerdir. Buna göre çeşitli yaş gruplarındaki insanların ortalama başarısı esas alınarak ortalama puanlar oluşturulmuş ve kişinin başarısı bu ortalamaya göre değerlendirilmiştir. Bu yöntem günümüz IQ testlerinde de kıyaslama kriteri olarak kullanılmaktadır.

IQ (Intelligence Quotient – Zeka Katsayısı) terimini ilk kullanan kişi Alman bilim insanı L. Wilhelm Stern olmuştur. Stern’in yöntemi kişinin gerçek yaşının test sonucunda elde edilen zihinsel yaşına oranının hesaplanmasına dayanmaktadır. Günümüzde bu hesaplama şekli bazı çocuk zeka testlerinde kullanılmaya devam etmektedir.

İlk kez Stern’in kullandığı “IQ” terimi ise güncelliğini korumaktadır. Günümüzde en sık uygulanan IQ testi olan Stanford-Binet testinin geliştirilme amacı okul performansını ölçebilmektir. Ancak zamanla hayatın tüm alanlarında bireylerin başarısını ölçmenin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Stanford-Binet testinin bir alternatifi olarak görülen Wechsler zeka testleri ise genel bir IQ skorundan ziyade bir çok alt test uygulanarak, her alanın ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği üzerinde yoğunlaşır. Ancak araştırmalar göstermektedir ki Stanford- Binet testi ile Wechsler zeka testleri (ikincisi daha ayrıntılı bilgi sağlaması dışında) doğru orantılı sonuçlar vermektedir.

Standart bir değer skalası olan IQ düzeyleri şu şekilde kategorize edilmiştir:

• 20-34: Embesil
• 35-49: Yüksek düzey zeka geriliği
• 50-69: Orta düzey zeka geriliği
• 70-79: Düşük düzey zeka geriliği
• 80-89: Donuk normal zeka
• 90-109: Normal zeka
• 110-119: Parlak zeka
• 120-129: Üstün zeka
• 130-139: Çok üstün zeka
• 140-149: Dahiye yakın zeka
• 150 ve üstü: Dahi.

Geçerli bir test ölçmeyi amaçladığı konuyu gerçekten ölçebiliyor olmalıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, IQ testleri sonucunda elde edilen puan ile kişinin öğrenme ve ilişkilendirme yeteneği arasında oldukça net bir doğru orantı mevcuttur. Aynı şekilde okul başarısı ile IQ puanı arasında da büyük bir ilişki vardır. IQ puanı yüksek bireylerin okul ve çalışma hayatlarında daha başarılı oldukları bir gerçektir. Bu araştırmalardan yola çıkarak IQ testlerinin ölçmeyi amaçladıkları konuyu gerçekten ölçebildiklerini söyleyebiliriz.

Testlerin güvenilirliği

Bir psikolog tarafından kişisel görüşme sırasında yapılacak bir IQ testinin en güvenilir sonuçları verdiği unutulmamalıdır. Zeka Testi Merkezinin amacı kullanıcılarına internet ortamında alabilecekleri en güvenilir sonuçları sağlamaktır.

Testler profesyonel zeka testlerinde kullanılan sorulardan oluşturulmuş geniş bir veri tabanından seçilen sorulardan oluşturulmakta ve sürekli güncellenmektedir. Puanlama sırasında ölçülmesi amaçlanan konuya özel hesaplama teknikleri kullanılmaktadır. Zeka Testi Merkezi internet üzerinden ulaşılabilecek en güvenilir sonuçları sağlar.

IQ puanının hesaplanması

IQ testi içinde yer alan sorular genelde sözel yetenek, mantık, akıl yürütme, matematiksel sorunları çözebilme ve zamanı etkin kullanabilme özelliklerini ölçmeyi amaçlar. Test sonucunu hesaplarken bir çok değişken ve formül kullanılmaktadır. Hesaplanan skor zihinsel yaş ile kronolojik (yani doğum tarihine göre hesaplanan) yaşın birbiriyle kıyaslanmasına imkan tanır.

Bir başka anlatımla, ortalama bir zekaya sahip bir insanın zihinsel yaşı ve kronolojik yaşı aynı olacağından IQ skoru ortalama bir değerde yani 100’e yakın olacaktır. Bu da bir çan eğrisi oluşturur. Buna göre 100 puan ortalama olduğundan toplumun büyük bir bölümü bu puandadır.

Düşük ya da yüksek zekaya sahip kişiler çan eğrisinde yüzde olarak az bir kesimi temsil ederler. Zeka testlerinin puanlanması sırasında kullanılan bu ortalama (100 puan) dinamik olarak normalize edilmektedir. Böylece daha güvenli test sonuçları elde edilir.

IQ kelimesinin diğer dillerdeki anlamlarına iq ne demek, iq anlamı" href="http://nedir.dictionarist.com/iq">http://nedir.dictionarist.com/iq bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç