Ipm nedir?

IPM, I ntegrated p est M anagement kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır. Türkçeye «Entegre Zararlı Yönetimi» olarak çevirmek mümkündür.

Pestisitlerin giderek daha az kullanılmasını destekleyen yöntemlerin bir bütünüdür.

Bu başlıkta yer alan « Entegre » ve « Yönetim » kelimeleri IPM'in içeriğini açıklayan anahtar kelimelerdir. Entegrasyon sadece tek bir yöntemi değil birden fazla yöntemin uygun oranlarda bir arada kullanılmasını ifade ederken; yönetim ise kontrolden farklılığının altını çizer. Bu yaklaşımı sorunun kontrolü yerine sürecin yönetilerek sorunların belirmesini engelleyecek önlemlerin alınması şeklinde açıklamak mümkündür. Zararlıların neden olduğu sorunların peşinde koşan, edilgen bir takipçilik değil; zararlıların sorun olacağı koşulların kaldırılmasına yönelik uygulamalar söz konusudur.

IPM'in 3 temel adımı vardır:

1- Gözlem ve İnceleme

2- Tespit ve Teşhis

3- Uygulamalar

Başlıca IPM Teknik ve Taktikleri

IPM Söz konusu olunca şablon uygulamalardan bahsedilemez. Onun yerine özenli bir inceleme sonucu elde edilen o yere özgü bir uygulama planı vardır. Ayrıntılı bir inceleme sonrası yapılacak değerlendirmeler ve risk analizleri uygulamalardaki öncelikleri belirler. IPM zararlı sorunlarının kök nedenlerini araştırır. Bu kaynakları ortadan kaldırmayı hedefleyerek kalıcı çözümleri sağlar. Zararlı sorunlarının kaynaklarının yok edilmesi yönetsel bir dizi uygulamanın ürünüdür. Pestisit uygulamasından önce diğer yöntemlere öncelik verilir. Pestisit uygulaması tümüyle reddedilmez, ancak gerektiğinde uygulanır. Pestisit uygulamaları IPM'in ancak küçük bir bölümünü meydana getirir. Pestisit kullanılacaksa bu pestisitin toksik olarak en güvenlisi olmasına özen gösterilir. Pestisit uygulama yöntemlerinin herhangi bir kontaminasyona neden olmayacak en güvenlisi olması tercih edilir. Mümkün ölçüde ve çeşitlilikte izleme/yakalama tuzakları kullanılır. Gerekli ve yeterli bir izleme (monitoring) ile zararlı aktivitesinin en erken dönemde tespit edilmesi sağlanır. temizlik uygulamalarına önem verilir. Zararlıların beslenip barınabileceği kirli ortamlar kaldırılmadan zararlıları yönetmenin mümkün olmadığı açıklanır. Detay temizlikler ve kör nokta temizlikleri IPM uygulamalarının en büyük yardımcıları arasındadır. Bina yalıtımının her türlü zararlının içeri girişini engelleyecek nitelikte olması sağlanır. Zararlıları dışarıda tutmanın her zaman en kalıcı ve en ekonomik yol olduğunun bilinmesi sağlanır. Eğitimli bir personel desteği ile gıda ve ürün güvenliğine yönelik uygulamalarının hayata geçmesi garanti altına alınır. İyi üretim (GMP) ve iyi depolama (GWP) uygulamalarının zararlı yönetimini her zaman desteklediğinin bilinciyle hareket edilir. IPM dokümantasyonu verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve sunumunda büyük öneme sahiptir. IPM aynı zamanda bir çevre koruma stratejisidir. Gereksiz kimyasal kullanımını ortadan kaldırarak toprak, su ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunur. IPM kimyasal kullanımını kontrol altına alarak insanların kimyasallarla gereksiz temaslarını en aza indirir. Dolayısıyla Halk Sağlığını ve Koruyucu Hekimlik uygulamalarını destekler.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç