İlsis nedir?

İlsis kavramı Türkçe'de "İl sicil sistemi" anlamına gelen bir kısaltmadır.

İlsis; Her ilde ve ilçede bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerinin verdiği hizmetleri, yaptığı işleri ve işlemleri, öğrenci ve öğretmenlere ait tüm işlemlerin bt teknolojisi altyapısı kullanılarak yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir yönetim ve otomasyon sistemidir.

İlsis projesinin kısa geçmişi

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin tüm işlevlerinin bilgi teknolojileri desteğiyle yürütülmesi amacıyla bir yönetim bilgi sistemi projesi oluşturulma çalışmaları 1987 yılında başlamıştır. Bu yılda MEBSİS projesinin bir alt sistemi olarak tasarlanan İLSİS projesinin master plan çalışması yapılmıştır. 1995 yılı, Temmuz ayına kadar projeyle ilgili, kayda değer herhangi bir çalışma yapılamamıştır. 1995 yılı, Temmuz ayında Dünya Bankası kaynaklı kredi ile yazılım ve donanım ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kazanan firmalar 1996 yılı Ocak ayından itibaren çalışmalara başlamıştır.

Bakanlık, çalışan tüm personele ait verilerin bilgisayar ortamına aktarılması için veri giriş işlemlerini 1999 yılının Temmuz ayında başlatmıştır. Veri giriş işlemleri devam ederken tüm illerin bilgisayar bağlantıları tamamlanmış ve çalışır hale getirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile birlikte, Bakanlık Merkez teşkilatı birimlerinin de network’e dahil edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 2000 yılının Temmuz ayına gelindiğinde tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yazılım ve donanım kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Bu süreçte Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında koordineyi sağlamak üzere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından ve şube müdürlerinden seçilen koordinatörler görevlendirilmiştir. Projenin teknik çalışmalarını yürütmek üzere ise il genelinde bilgisayar konusunda bilgili ve yetenekli kişiler seçilerek, gerekli eğitim verildikten sonra, Bilgisayar ve Ağ Sistem Yöneticileri olarak görevlendirilmişlerdir.

Neden ilsis projesi sorusunun cevabı

Milli Eğitim Bakanlığında; 2001-2002 öğretim yılı verilerine göre resmi ve özel 58.900 eğitim kurumunda 16.1 milyon öğrenci öğrenim görmekte, 578.800 öğretmen görev yapmaktadır. Bu sayılar dikkate alındığında merkezi bir yapıya sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin en büyük kurumudur. Eğitim politikalarının belirlenmesi, yatırım planlarının oluşturulması, bütçelerin hazırlanması, yeni kurumların açılması ve personel ihtiyacının belirlenmesi gibi önemli konularda merkezden karar verilmektedir. Kararlar ise hiyerarşik yapı içerisinde bakanlığa ulaşan sağlıklı olmayan veriler ve bilgiler ışığında alınmaktadır. Personel, kurum ve öğrenci bilgilerini takip etmek, gerekli istatistikleri doğru ve zamanında oluşturmak, geleceğe dönük planlamalar yapmak son derece önemlidir. Bir sonraki yıl okula başlayacak öğrenci sayısını tahmin etmek, gelecek yıl içinde emekli olabilecek öğretmen sayısını belirlemek, okul ve öğretmen ihtiyaçlarını belirleyerek Türkiye genelinde homojen bir yapı oluşturmak, Türkiye genelinde öğrenci dağılım ve başarı grafiklerini oluşturmak gibi işlemler ancak bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanarak analiz edilmesiyle mümkündür.

Hedef kitle gözönüne alındığında, Bakanlık mevcut hiyerarşik yapı içerisinde geleceğe dönük kararları en doğru şekilde almak, çağdaş bir eğitim sistemi oluşturarak yönetmek, hızlı, etkin ve doğru kararlar alabilmek, iyi bir iletişim altyapısı oluşturarak teknolojik imkanları tüm birimleriyle birlikte aynı anda kullanabilen bir kurum olmak, şeffaf bir yapı içerisinde tüm bilgileri personeli ve halkı ile paylaşmak için İLSİS Projesini başlatmıştır.

İlsis projesinin donanım ve finansmanı

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin otomasyonunu sağlamak için proje başlangıcında, 1925 bilgisayar, 648 yazıcı, 81 sunucu bilgisayar, 81 kesintisiz güç kaynağı ve tüm iller için cihazları alınmıştır. Ağdaki çevrimiçi bilgisayar sayısı 2002 yılı sonu itibarıyla 4500 civarındadır ve her geçen gün bu sayı artmaktadır. Bakanlık 34 Mbps hızında bir İnternet çıkış hızına sahiptir ve bu hız şu an Türkiye’de bir kuruma sağlanan en üst seviyededir.

MEBNET’e dahil olan tüm birimler 24 saat kesintisiz ve sınırsız İnternet kullanımından yararlanmaktadır. Proje için gerekli olan finansmanı Dünya Bankasından (Proje no:MOE/NEDP/IBRD/3192/05) sağlanacak kredi ile karşılamak üzere planlar yapılmıştır. Projenin tahmini maliyeti 11 milyon dolar olarak öngörülmüştür.

İlsis ne işe yarar?

İlsis sayesinde Milli Eğitim'e bağlı olarak çalışan personel ve öğretmenlerin kişisel bilgilerine ulaşılabilir.

Okul müdürleri kendil okulları ile ilgili gerekli bilgileri yine burdan girebilirler.

İlsis (il sicil sistemi) ile öğretmen ve öğrencilere ait tüm işlemlerin otomasyon ile yürütüldüğü bu sistem için okul yönetimleri her branş ve yaş grubuna ayrı miktarlarda ücret ödemektedir.

Bu sistem ile birlikte kurumlar arasındaki iletişim artmış olmaktadır. Oluşan sorunlara yönelik olarak anında çözüm ve tartışma sorunun büyümeden yerinde ve zamanda çözüme ulaşmasını sağlamaktadır.

Doğru bilgiye ulaşma süresini en aza indirerek zamandan tasarruf sağlanmasını, personel hakkındaki hizmet kartı ve puan kartının oluşturulmasını sağlamaktadır. Kadro ile ilgili ayrıntılar, terfi işlemleri, atamalar, ödül ve ceza işlemleri, izin işlemleri, arşiv, evrak ve devlet kurumları ile ilgili işlemleri kolaylaştırarak hizmetin kalitesini arttırmakta ve daha ulaşılabilir bir hizmet sunumunu desteklemektedir.

Aynı zamanda öğretmen ve okul müdürlerinin seminer, kurs kayıtlarını gerçekleştirmek içinde kullanılır.

İlsis projesinin etkileri nelerdir?

1. Zamandan tasarruf sağlanması

2. Verimliliğin artırılması

3. Daha az yükü

4. Bilişim kültürü oluşturmak

5. Şeffaflığın sağlanması

6. Bilginin tek bir noktada toplanması

7. Standartların oluşturulması

İlsis ile yapılabilecek işlemler nelerdir?

1. Personelin Hizmet belgesine ulaşım,

2. Puan kartı bilgilerine ulaşım,

3. Özlük bilgilerine ulaşım,

4. Kadro ve terfi işlemleri,

5. Atama kararnameleri,

6. Ödül-cesa işlemleri,

7. İzin işlemleri,

8. Devlet kurumları işlemeleri,

9. APK MEİS işlemleri,

10 Arşiv ve evrak işlemleri,

11. Bütçe – muhasebe işlemleri,

12. Demirbaş ve ayniyat, v.b işlemleri takip edilebilmektedir.

Neden ilsis gibi bir altyapı kurulmuştur?

1. Bakanlık ve taşra teşkilatı arasında çabuk cevap alama isteği.

2. Artan sorunlar karşısında yerinde ve zamanında cözüm üretme isteği.

3. Teknolojinin kullanılması, öğrenilmesi, öğretilmesi ve kaliteli hizmet üretme isteği.

4. Ulusal ve uluslararası rekabet yeteneğinin geliştirilmesi isteği.

5. Mevcut insan gücünün teknoloji ile desteklenmesi isteği.

6. Bilgi Teknolojisini yayma ve yaygınlaştırma isteği.

7. Hizmet üretiminde zaman kaybının en aza indirilmesi isteği.

8. Karar mekanizmalarına en doğru bilgiyi en kısa sürede ulaştırma isteği.

Dış bağlantılar

Meb İlsis sayfası

İLSİS Başvuru Giriş Ekranı

İLSİS İl İçi Yer Değiştirme Sıra Durumu

İLSİS Öğretmen Atamaları - Alan/Branş Değişikliği

İLSİS Atama ve Yer Değiştirme Kılavuzları

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç