İhram nedir?

"Ayaklar altına alınamayan bir hürmete girdi" manasına gelen "Ahreme" fiilinin masdarıdır.İhrama girene "Haram" denir ki "İhrama girmiş" manasınadır.

Sıhhat'ta da böyle denilmiştir. İhrama giren kimseye, ihramlı olduğu sürece "muhrim" denir. Şer'an ihram; hususi bir takım hürmetlere girmek, yani onları iltizam etmektir." Hacc yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre'nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz.

Haccın şartlarından biri olarak ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Buna "ihrama girme" de denir. İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında ihram denmektedir. Ancak "ihram" bu değildir. Usulüne göre ihrama girilmediği sürece söz konusu bu örtülere bürünmekle ihrama girilmiş olunmaz.

İhrama girmek deyimi, hac veya umre yapmaya niyetlenen Müslümanların, bazı davranış ve eylemleri kendilerine haram kılmaları anlamında kullanılmaktadır. İhram yasakları, hac ve umre için niyet edip, ihrama girmekle başlar. Hac ve umre ibadetlerinin layıkıyla yapılabilmesi ve ibadetlerin boşa gitmemesi için, ihrama girme kaidelerinin çok iyi öğrenilmesi gerekir.

Hac ve umre yapmak için niyet eden erkekler, beden temizliklerini tamamladıktan ve abdestlerini aldıktan sonra, tüm kıyafetlerini çıkararak, başları açıkta kalacak şekilde ihrama bürünürler. Beden temizliği; tırnakların kesilmesinden, saç ve sakal tıraşının yapılmasından ve vücudun temizlenmesinden oluşur. İhram, izar ve rida denilen iki parçalı beyaz dikişsiz örtüdür.

Kadınlarda ise, hac ve umre yaparken ihrama girme zorunluluğu yoktur. Kadınlar günlük kıyafetleriyle ya da tercihlerine göre uzun ve beyaz giysilerle de, ibadetlerini yerine getirebilirler. İhram iki parçalı beyaz örtüden çok daha derin ve kutsal anlamlar içerir. Her şeyden önce arınmışlığı simgeler. İhram, bencilliklerden, kötülüklerden, fesatlıktan ve en önemlisi kibir duygusundan arınarak Allah’a yönelmenin simgesidir.

İhrama girmek, farklı ülkelerden aynı amaç uğruna kutsal topraklara gelen tüm Müslümanlar arasında eşitlik mesajı verir. İhrama girilmesiyle birlikte Müslümanlar arasında dil, kültür, statü, ekonomik gelir düzeyi, makam, mevki gibi tüm farklılıkların anlamını yitirir ve herkes eşit olur.

İhrama nasıl girilir?

İhram'a girmenin rüknü; niyyet ve telbiye'dir. Bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez. Telbiye yapar, niyyet etmezse ihrama girmiş olmaz. Hanefi fukahası; niyetle telbiyenin arasının açılamıyacağını, ikisinin bir arada bulunması gerektiğini esas almıştır.

Nitekim Husam-ı Şehid'in; "İhrama niyetle girilir, ama bu telbiye ederek olur. Nasıl ki namaza niyetle girilir, ama tekbir almak şartı iledir. Sadece tekbirle girilmez" hükmü mutemed kavil olarak beyan edilmiş. Yani; nasıl namaza niyet ve iftitah tekbiri ile başlanırsa; hacc ve umre'ye de; mikatlarda ihrama girerek başlanır.

İhram'a girmek de; niyyet ve telbiye ile olur. Niyet: "Niyet", yapılacak haccın şeklini kalben belirlemektir. Ayrıca lisanen söylenmesi müstehaptır. Burada temettu haccının yapılışı esas alındığına göre niyet umre için yapılacaktır.

İhramın sünnetleri

1. İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek.
2. İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
3. Erkekler, izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
4. İhrama niyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rek’at ihram namazı kılmak.
5. İhramlı bulunduğu surede her fırsatta telbiye söylemek.
6. Telbiyeyi üç defa tekrarlamak.
7. Telbiyeden sonra teşrik tekbiri, salevat-ı şerife, dua ve niyazda bulunmak.

İhram ‘ın müstahapları

1. Gusul’e ihram için niyet etmek.
2. İhramın beyaz, yeni veya yıkanmış olması
3. Nalin veya naline benzeyen terlik giymek
4. Misvak kullanmak.
5. Saclarını taramak.
6. Bıyıklarını sünnete uygun kesmek.
7. Sakalları kesmemek.

İhram ‘ın mübahları

1. Kan aldırmak.
2. Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak.
3. Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
4. Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına sığınılabileceği gibi, başa değdirmeden şemsiye taşımak.
5. Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz sürme çekmek.
6. Topukları ve üzeri açık ayakkabı giymek.
7. Diş çektirmek, iğne vurdurmak.
8. Kollarını giymeden palto veya ceket gibi bir elbiseyi omuza almak.
9. Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile, yüz ve baş hariç vücudun diğer kısımlarını örtmek.

Sözlükte "ihram" ne demek?

1. Eskiden yunanlıların, romalıların, günümüzde de berberilerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi.
2. Kabe'ye girerken hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü.
3. Yün yaygı.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç