İgeme nedir?

İgeme kısaltmasının açılımı "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi" şeklindedir.

Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetleri dış ülkelere satmasına "ihracat "denir. Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma, ön çalışmayada "etüt" denmektedir.

İgeme; 1960 yılında kurulmuş, Türkiye'de ihracat süreçlerinin geliştirilmesi, ihracatın nasıl arttılacağının araştırılması, ihracatın önündeki engellerin tartışılması amacıyla faaliyet gösteren özel bir teşebbüstür.

İgeme bir Kamu Kurumudur. Merkezi Ankara'dadır.

İgeme'nin amacı

İgeme'nin amacı Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıdır.

İgeme ne kadar süre faaliyet göstermiştir?

1960 yılında kurulmuş ve 2011 yılına kadar T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermiş bir kamu kuruluşudur. 2011 yılında yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile İgeme tüzel kişiliği lağvedilmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte Ekonomi Bakanlığına devredilmiştir.

İgeme'nin ürün ve pazar araştırmaları

İgeme, aşağıdaki başlıklar altında ürün ve pazar araştırmaları yaparak ticaret hizmetine sundu:

1. "Ülke Masaları" kapsamında ülkelerle ilgili detaylı ticari bilgiler

2. Sektör Raporları

3. Özel araştırma raporları

4. Yerinde pazar araştırmaları

5. Ticari bilgi kaynakları rehberi

6. Uluslararası kültürü...

İgeme faaliyetleri

1. Araştırma - Geliştirme

2. Eğitim

3. Ticari Bilgi

4. Tanıtım

5. Uluslararası ilişkiler

6. Yayın

İgeme gelirleri

İgeme gelirleri "İhracatı Geliştirme Fonu" adı altında, yukarıda anılan kanun ile oluşturulmuş olan bir fondan sağlanmaktadır. İgeme bünyesindeki söz konusu fon'un gelirleri Sanayi ve Ticaret Odalarının, Odalar Birliğinin ve İhracatçı Birliklerinin yıllık katkı paylan ile yardımlardan ve sözleşmeye dayalı hizmet karşılıkla­rından oluşmaktadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç