İBDA C nedir?

İBDA-C açılımı İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi olan, Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu "Büyük Doğu" ideolojisini ve federatif yapılı bir İslami devletin kurulmasını amaç edinmiş bir oluşum.

1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu izinsiz gösteriler ile adını duyuran örgütün liderliğini Salih Mirzabeyoğlu adı ile tanınan ve mensuplarınca "kumandan" olarak isimlendirilen Salih İzzet Erdiş'in yaptığı ileri sürülmektedir. İBDA-C, 'İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi'ni; Büyük Doğu ise Necip Fazıl'ın 1940-1980 arası çıkardığı yayınlarla ortaya koyduğu ideolojiyi.temsil etmektedir.

İBDA-C kurucusu Salih Mirzabeyoğlu, 15 yaşında Necip Fazıl ile tanışmış ve Nakşibendi tarikatına katılmıştır, Necip Fazıl'ın fikirlerinden büyük ölçüde etkilenen Mirzabeyoğlu, sonrasında ise 1970'te Akıncılar Derneği'nin kurucularından olmuştur. Akıncılar da, derneğe bir ithaf taşımaktadır.

Son olarak cephe kısmına gelirsek, sol ideolojinin savunucularından Mahir Çayan ile birlikte bahsedebileceğimiz bir metot olan pass, yani politikleştirilmiş askeri savaş stratejisi İBDA-C tarafından benimsenmiştir. Mahir Çayan'ın ideolojisine bir yakınlık söz konusu olmasa bile, onun 'parti-cephe' modeli örnek alınmıştır.

90'lı yıllarda İBDA-C tarafından birçok dergi çıkartılmıştır. Bu dergilerin bir kısmı kapatılmış, farklı dönemlerde farklı isimler adı altında farklı mecralar yayımlanmıştır. 'Taraf olmayan bertaraf olur' sloganı ile çıkmış Taraf dergisi, günümüzde hala internet sitesi üzerinden hizmet veren Akademya dergisi ön plana çıkmış mecralardan.

Farklı ideolojilere dayansalar da, iki örgüt arasında bir yakınlık söz konusu olagelmiştir. Bunun temelinde iki örgütün anti-emperyalist ideolojiye sahip olması, örgüt mücadele metodu bakımından benzer çizgileri benimsemesi geliyor. Mahir Çayan'ın PASS stratejisinin (politikleşmiş askeri savaş stratejisi) İBDA-C tarafından benimsenmiş olması da bu anlamda önemlidir.

DHKP-C'nin üstlendiği Sabancı Suikasti sonrasında İBDA-C yayın organlarında teröreylemini ve örgütü öven tarzda yazıların çıktığı bilinmektedir. Ancak bu yakınlık, her iki tarafta da zaman zaman tartışılan bir konu olmakla birlikte; herhangi bir eylem birliği söz konusu olmamıştır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç