Hakimler ve savcılar yüksek kurulu (HSYK)

Türkiye Cumhuriyeti'nde adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yapan kurum.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı 12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa referandumu ile değişmiş olup Kurulun teşkilat yapısı ve çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 11 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anayasa değişikliğinden önce ayrı bir bütçesi olmayan ve sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilen HSYK, yapılan değişikliklerle idari ve mali yönden bağımsız bir kurul olarak yeniden yapılandırılmıştır. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile HSYK’nın; geniş tabanlı temsil esasına dayalı olarak üye sayısı 7 den 22 ye çıkarılmış, Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmiş, kendi sekreteryasına kavuşturulmuş, meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.

Hakim ve savcıların denetlenmesinden sorumlu Teftiş Kurulu, HSYK’ya bağlanmıştır. 6087 sayılı Yasaya göre HSYK, Genel Kurul ve üç daire halinde çalışmaktadır. HSYK’da, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır.

HSYK genel kurulu

HSYK Genel Kurulu 22 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olup,Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun diğer üyeleri ise;  ilk derece adli yargı hakim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı hakim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç, Danıştay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından seçtiği iki, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşmaktadır.

HSYK üyelerinin geldiği kaynaklar

Adalet Bakanı: 1
Adalet Bakanı Müsteşarı: 1
İlk derece adli yargı hakim ve savcılarından: 7
İlk derece idari yargı hakim ve savcılarından: 3
Yargıtay Genel Kurulundan: 3
Danıştay Genel Kurulundan: 2
Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulundan: 1
Hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden: 4

Topmlam: 22 üye

Dış bağlantılar

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Resmi Websitesi

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç