Hse nedir?

Hse kısaltması "health" yani "sağlık", "safety" yani "güvenlik", "environment" yani "çevre" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

İşletmelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği adı altında hizmet verilen bir birimdir.

Hse; Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle; işyerinde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli ve yeterli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi ve bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek tüm araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını öngören, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir.

Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır.Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta, çalışma hayatında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiğinden çalışma hayatının, istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmakta, bu bileşenler arasında hse ayrı bir öneme sahiptir.

Hse kavramının getirdikleri, çalışanların salimen evlerine ve sevdiklerine sağlıklı bir şekilde ulaşması için gerekli şartları sağlamaktadır. Fiziksel ve sosyal olarak sağlıklı  yaşamak insanların en temel hakkıdır. Sağlık; yalnız tek başına hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel ve ruhsal olarak insanın sağlıklı olmasını ifade etmektedir. Yani sadece hastalık ve sakatlığın olmaması sağlıklı olmanın yeter koşulu değildir. Sağlıklı olabilmek için fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği Hse( Health and Safety Environment ) sistemli ve bilimsel, sağlıklı ve güvenli, tedbirler ve prosedürler dizisidir.

Hse'de temel amaç

Hse'de temel amaç sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması, çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması, üretimin devamlılığının sağlamasıdır.

Dış bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç