Homojen Karışım nedir?

Homojen karışım kavramını tanımlamadan önce karışım kavramını öğrenelim. Karışım; Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen miktarda eklenerek bu maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğuna "karışım" denir.

Homojen kelimesinin orjinali "homogeneous" olan bu terim "tek tip, heryeri bir veya aynı, içerisinde farklılıklar taşımayan" gibi anlamlara gelmektedir.

Karışımı oluşturan farklı cins tanecikler yani farklı cins atomlar veya farklı cins elementler veya bileşikler karışımın her yerine eşit olarak dağılmışsa, her tarafında aynı özelliği gösteriyor ve tek bir madde gibi gözüküyorsa bu tür karışımlara "Homojen karışımlar" denir. Homojen karışımlarda karışan madde çeşitleri gözle ayırt edilemezler. Homojen karışımlar benzer karakterlere veya yapıya sahip olan çözeltilerdir.

Homojen karşımlara "çözeltiler" de denilmektedir.

Homojen Karışımlara Örnekler

1. Çözeltiler

2. Su – Şeker

3. Su – Asit

4. Su – Tuz

5. Su – Baz

6. Alkol – İyot

7. Hava

8. Çay

9. Gazoz

10. Kola

11. Soda

12. Ter

13. Kolonya

14. Tükürük

15. Ham petrol

16. Gözyaşı

17. Cam

18. Çelik

19. Lehim

20. Bronz

Homojen Karışımların Özellikleri

1. Homojendirler.

2. Dipte çökelti oluşturmazlar.

3. Berrak görünüşlüdürler.

4. Tanecikleri gözle görülmez.

5. Süzme ile ayrılmazlar.

6. Belirli erime kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası  yükselir donma noktası azalır.

Yorumlar

cugali 21.12.2016
teşekürler
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç